Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Dưới đây là danh sách các tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu, bài tập điều kiện dành cho học viên cao học quản lí  giáo dục. Các Tiểu luận, bài điều kiện thuộc tất cả các môn theo Chương trình khung đào tạo Thạc sỹ quản lí giáo dục.

Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG,  ....

Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN - BÀI ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC

(Chỉ nên sử dụng tài liệu để tham khảo)

(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)

STT
TÊN ĐỀ TÀI
TẢI VỀ LINK 1
TẢI VỀ LINK 2
 1
BÀI ĐIỀU KIỆN MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG TRONG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC . (APPLIED PSYCHOLOGY IN EDUCATION ORGANIZATION AND MANAGEMENT)
DowloadDowload
 2TIỂU LUẬN XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM MÁY TÍNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN LÀ CÁC GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN VỀ TIN HỌCDowloadDowload
 3TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤCDowloadDowload
 4TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ NHÂN SỰ TRONG NHÀ TRƯỜNGDowloadDowload
 5CHUYÊN ĐỀ BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCDowloadDowload
 6
TIỂU LUẬN: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS MÔN MỸ THUẬT
DowloadDowload
 7TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI TRONG GIÁO  DỤCDowloadDowload
 8
TIỂU LUẬN: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NẾU BẠN LÀ HIỆU TRƯỞNG
DowloadDowload
 9
TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ LẬP KẾ HOẠCH
DowloadDowload
 10
TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC
DowloadDowload
 11
TIỂU LUẬN: QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI
DowloadDowload
 12
LUẬN VĂN: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - LUẬN VĂN THẠC SĨ
DowloadDowload
 13
LUẬN VĂN. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - LUẬN VĂN THẠC SĨ
DowloadDowload
 14
TIỂU LUẬN. QUẢN LÍ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN                                                                                       
DowloadDowload
 15
TIỂU LUẬN. QUẢN TRỊ NGUỒN NHAN LỰC
DowloadDowload
 16
GIÁO TRÌNH  QUẢN TRỊ HỌC
DowloadDowload
 17
TIỂU LUẬN. SỰ  PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC TIẾP CẬN THEO CÁC NỀN VĂN MINH
DowloadDowload
 18
LUẬN VĂN. TỰ ĐÁNH GIÁ - LUẬN VĂN THẠC SĨ
DowloadDowload
 19
TIỂU LUẬN MÔN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
DowloadDowload
 20
TIỂU LUẬN. QUẢN LÍ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
DowloadDowload
 21
TIỂU LUẬN MÔN: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
DowloadDowload
 22
TIỂU LUẬN. CƠ CẤU GIÁO DỤC QUỐC DÂN
DowloadDowload
 23
TIỂU LUẬN QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI
DowloadDowload
 24
TIỂU LUẬN.  XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
DowloadDowload
 25 TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ GIÁO DỤC Dowload Dowload

Còn nữa ....CÁC TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN - BÀI ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Gồm: 
1. Tiểu luận môn Kinh tế giáo dục; 
2. Tiểu luận môn Tâm Lý học quản lí;
3. Tiểu luận môn Phát triển nguồn nhân lực và chỉ số phát triển con người
4. Tiểu luận môn: Quản lí sự thay đổi
5. Tiểu luận môn Quản lí tài chính trong giáo dục.
6. Bài thu hoạch môn: Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học
7. Luận văn Thạc sỹ Quản lí Giáo dục
.....
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top