Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THCS
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THCS đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức


Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học bậc THCS (Phần I)  và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học bậc THCS (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học bậc THCS (Phần I)  đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN môn Sinh học bậc THCS (Phần I)  hoặc đề tài NCKHSPUD môn Sinh học bậc THCS (Phần I)  trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học môn Sinh học bậc THCS (Phần I) 

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD 
Môn Sinh học bậc THCS (Phần I) 
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Sinh học THCS về máy của bạn -

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 9 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 9 (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 9 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.
Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh học lớp 9 hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9  trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học Sinh học lớp 9


Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học lớp 9- Phần I.
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Sinh học lớp 9 về máy của bạn -

STT
Tến SKKN - Đề tài NCKHSP Sinh 9
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1
SKKN Sinh 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ KHI DẠY VŨ “SỰ TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA SÂU BỌ VÀ VI KHUẨN”

Tải về
2
SKKN Sinh 9:GIẢNG DẠY PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ CHỌN GIỐNG LỚP 9 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TRÍ LỰC HỌC SINH
3
SKKN Sinh 9:VẬN DỤNG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG DẠY DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN Ở THCS
4
SKKN Sinh 9:ĐỔI MỚI PPGD “ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN” LỚP 9 THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
5
SKKN Sinh 9:PHƯƠNG PHÁP “ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOÁ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG”.
6
SKKN Sinh 9:DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ TRONG SINH 9 THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC” NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC
7
SKKN Sinh 9:GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN SINH HỌC 9 NHƯ THẾ NÀO?
8
SKKN Sinh 9: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁCH GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 GIÚP HỌC SINH HIỂU VÀ VẬN DỤNG GIẢI ĐÚNG BÀI TẬP
9
SKKN Sinh 9:SOẠN VÀ DẠY BÀI “ĐỘT BIẾN GEN” (SINH HỌC LỚP 9) THEO PHƯ­ƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
10

SKKN Sinh 9:THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM – TRỰC QUAN VÀ DÙNG LỜI TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 9
11
SKKN Sinh 9:HƯỚNG DẨN HỌC SINH KỈ NĂNG TRÌNH BÀY TRÊN MÔ HÌNH, MẨU VẬT HOẶC TRANH ẢNH TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS
12
SKKN Sinh 9:HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN, PHẦN LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG Ở LỚP 9 BẬC THCS THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG
13
SKKN Sinh 9:RÈN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN DI TRUYỀN SINH HỌC 9 CHO HỌC SINH NHƯ THẾ NÀO?
Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 8 (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 8 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.
Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 8 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 8 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 8

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học lớp 8 - Phần I.
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Sinh học 8 về máy của bạn -
STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1
SKKN Sinh 8: “GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”

2
SKKN Sinh 8: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY BÀICƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC
3
SKKN Sinh 8: “GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BỘ MÔN SINH HỌC 8”.
4
SKKN Sinh 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP - THỦ THUẬT SƯ PHẠM KHI LÊN LỚP, BÀI HỌC SAU KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP VÀ DẠY THỂ NGHIỆM CÁC TIẾT DẠY TRONG CHƯƠNG.
5
SKKN Sinh 8: “PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ở BẬC THCS ”.
6
SKKN Sinh 8: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT  TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8
7
SKKN Sinh 8: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ GIẢNG DẠY SINH HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC TIẾP THU KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC
8
SKKN Sinh 8: "PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”
9
SKKN Sinh 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC: “NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HÌNH THỨC THẢO LUẬN NHÓM” MÔN SINH LỚP 8

10

SKKN Sinh 8: ĐỂ HỌC SINH CHỨNG MINH ĐƯỢC TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ SỐNG CƠ BẢN, VỪA LÀ CƠ THỂ SỐNG HOÀN CHỈNH
Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn SInh học lớp 7 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 7 (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 7 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.
Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 7 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 7 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 7

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học lớp 7 - Phần I.
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Sinh học 7 về máy của bạn -
STT
Tên SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1
TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THCS
2
GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN SINH HỌC LỚP 7.
3
KINH NGHIỆM DẠY MỘT BÀI THỰC HÀNH SINH VẬT LỚP 7 HIỆU QUẢ
4
“TÍCH HỢP CÓ HIỆU QUẢ NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN SINH HỌC 7”
5
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BỘ MÔN SINH HỌC LỚP 7 BẰNG VIỆC“TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP” CHO HỌC SINH
6Dưới đây là tuyển tập SKKN - đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 6 - Phần 2. Các sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 hoặc đề tài NCKHSP sinh học 6 đều có định dạng word (Sửa được).
Áp dụng: Các SKKN Sinh học 6 có thể sử dụng tham khảo viết Tiểu luận Sinh học hoặc in luôn.
Danh mục SKKN Sinh học 6 - In được luôn
(Đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)


STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSP môn sinh lớp 6
Tải về
Link 1
Tải về
Link 2
1
SKKN SINH 6: BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ  CÁC BÀI KIỂM TRA CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI MÔN SINH HỌC 6
2
SKKN SINH 6: RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT CHO HỌC SINH TÌM TÒI KIẾN THỨC TRÊN KÊNH HÌNH SINH HỌC 6.
3
SKKN SINH 6: SỬ  DỤNG HIỆU QUẢ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC LỚP 6 Ở TRƯỜNG  THCS
4
SKKN SINH 6: PHƯƠNG PHÁP “ NEO KIẾN THỨC BẰNG CÂU ĐỐ” TRONG CÁC TIẾT ÔN TẬP SINH HỌC 6
5
SKKN SINH 6: “XÂY DỰNG CÂU HỎI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH KHI DẠY HỌC BÀI 12, 13, 14, 16 - SINH HỌC 6 - THCS”
6
SKKN SINH 6: TĂNG CƯỜNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS.
7
SKKN SINH 6:  KĨ THUẬT SOẠN BÀI VÀ GIẢNG BÀI THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC 6
8
SKKN SINH 6: RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT CHO HỌC SINH TÌM TÒI KIẾN THỨC TRÊN KÊNH HÌNH SINH HỌC 6
9
SKKN SINH 6: DẠY SINH HỌC 6 THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH
10
SKKN SINH 6: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI GIẢNG DẠY BÀI “THÂN DÀI RA DO ĐÂU”
11
SKKN SINH 6: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MƠN SINH HỌC 6   ­Ở TRƯỜNG THCS
12
SKKN SINH 6: TAO HƯNG THÚ CHO HOC SINH TRONG GIƠ DAY CÁC DANG BAI CẤU TAO TRONG CUA THƯC VAT

13
SKKN SINH 6: GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM QUA  MỘT SỐ BÀI  DẠY Ở  SINH HỌC 6
14
SKKN SINH HỌC 6: CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC TẬP BỘ MÔN SINH HỌC 6 THÔNG QUA VIỆC
15
SKKN SINH 6: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ Ở MÔN SINH HỌC – 6.
16
SKKN SINH 6: SỬ  DỤNG HIỆU QUẢ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC LỚP 6
Ghi chú: Tải SKKN sinh học 6 ở 1 trong 2 link đều như nhau
Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 6. Các đề tài NCKHSPUD và SKKN Sinh học lớp 6 đều đã qua kiểm duyệt về nội dung và hình thức. Định dạng văn bản của các SKKN Sinh 6 đều ở dạng Word có thể chỉnh sửa được hoặc in luôn.
Lưu ý: Xem tên trường, tên tác giả, tên lớp dạy trước khi in để tham khảo

DANH SÁCH SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD SINH HỌC 6


STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSP Sinh 6
Tải về
Tải về
1
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS
2
DẠY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH ĐỂ HỌC SINH ĐƯỢC KHẮC SÂU KIẾN THỨC
3
KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “THÂN DÀI RA DO ĐÂU” THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
4
KINH NGHIỆM TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ Ở MÔN SINH HỌC 6.
5
GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM QUA  MỘT SỐ BÀI  DẠY Ở  SINH HỌC 6
6
RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT CHO HỌC SINH TÌM TÒI KIẾN THỨC TRÊN KÊNH HÌNH SINH HỌC 6".
7
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC TẬP BỘ MÔN SINH HỌC 6 THÔNG QUA VIỆC CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC”.
8
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN SINH HỌC 6   
9
SỬ  DỤNG HIỆU QUẢ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC LỚP 6
10

TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY CÁC DẠNG BÀI CẤU TẠO TRONG CỦA THƯC VẬT
-----------------------------

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top