Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Toán THPT đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Toán THPT (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm Toán THPT đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.
Sử dụng: Sử dụng các SKKN Toán THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Toán THPT trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sToán THPT
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Toán THPT- Phần I.
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Toán THPT về máy của bạn 
STT
Tên SKKN - đề tài NCKHSPUD toán 12
Tải về
1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP HÌNH HỌC 12 GIÚP HỌC SINH NHẬN DẠNG BÀI TOÁN TỐT HƠN.
2
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA  HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
3
PHÂN DẠNG BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH.
4
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
5
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
6
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN
7
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
8
KHAI THÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG  GIẢI TOÁN SƠ CẤP  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
9
ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN
10

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.
11

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐỂ BIỆN LUẬN HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ.
Chi tiết
12
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI  PHƯƠNG TRÌNH M Ũ
Chi tiết
13
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM                     
Chi tiết
14
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN
Chi tiết
15
TỔNG HỢP SAI LẦM THƯỜNG GẶP CỦA HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 12 GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC SAI SÓT KHI GIẢI TOÁN
Chi tiết
16
MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH LỚP 12
Chi tiết
17
ỨNG DỤNG CÁC PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
Chi tiết
18
DẠY ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
Chi tiết
19
MỘT SỐ DẠNG VỀ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Chi tiết
20
ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC HÌNH VẼ TRONG BÀI DẠY KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY TRONG SGK HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN
Chi tiết
STT
Tên SKKN - đề tài NCKHSPUD toán 12
Tải về
1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP HÌNH HỌC 12 GIÚP HỌC SINH NHẬN DẠNG BÀI TOÁN TỐT HƠN.
2
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA  HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
3
PHÂN DẠNG BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH.
4
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
5
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
6
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN
7
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
8
KHAI THÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG  GIẢI TOÁN SƠ CẤP  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
9
ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN
10

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.
11

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐỂ BIỆN LUẬN HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ.
Chi tiết
12
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI  PHƯƠNG TRÌNH M Ũ
Chi tiết
13
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM                     
Chi tiết
14
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN
Chi tiết
15
TỔNG HỢP SAI LẦM THƯỜNG GẶP CỦA HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 12 GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC SAI SÓT KHI GIẢI TOÁN
Chi tiết
16
MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH LỚP 12
Chi tiết
17
ỨNG DỤNG CÁC PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
Chi tiết
18
DẠY ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
Chi tiết
19
MỘT SỐ DẠNG VỀ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Chi tiết
20
ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC HÌNH VẼ TRONG BÀI DẠY KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY TRONG SGK HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN
Chi tiết
STT
Tên SKKN - NCKHSPUD toán 12
Tải về
37
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

38
ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẤT ĐẲNG THỨC
39
DẠY THẾ NÀO ĐỂ RÈN TƯ DUY TOÁN CỦA HỌC SINH QUA PHẦN HÌNH KHÔNG GIAN, BÀI TOÁN TIẾT DIỆN VUÔNG?
40
TỔNG HỢP SAI LẦM KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN THỨC  BẬC HAI ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM ĐÓKHI GIẢI TOÁN

Chi tiết
41
HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH HOÁN VI NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
42
GIÁO VIÊN GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI CÙNG VỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐÓ ĐỂ HÌNH THÀNH, CỦNG CỐ VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI PHƯƠNG TRÌNH MŨ
43
HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐẠT KẾT QUẢ CAO
44
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH(Còn nữa ...)

STT
Tên SKKN - đề tài NCKHSPUD toán 12
Tải về
1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP HÌNH HỌC 12 GIÚP HỌC SINH NHẬN DẠNG BÀI TOÁN TỐT HƠN.
2
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA  HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
3
PHÂN DẠNG BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH.
4
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
5
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
6
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN
7
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
8
KHAI THÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG  GIẢI TOÁN SƠ CẤP  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
9
ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN
10

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 11 - In được luôn
Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 11 trên toán chuyên đề đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức.
Lưu ý: Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp phần mở đầu và kết thúc...
DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSPUD MÔN TOÁN LỚP 11


STT
Tên SKKN
Tải về
1
GIÚP HỌC SINH NẮM CHẮC KIẾN THỨC LƯỢNG GIÁC BẰNG CÁCH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
2
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 11 PHẦN NHẬN DẠNG TAM GIÁC THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG
3
GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ CHO HỌC SINH GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11
4
ĐỔI MỚI CÁCH DẠY VỀ GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC  KHÔNG GIAN GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11
5
HÌNH THÀNH VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỐI VỚI DẠNG TOÁN DÃY SỐ CHO HỌC SINH LỚP 11 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

6
PHÂN DẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁCH GIẢI CHO BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
7
ỨNG DỤNG VÀ KHAI THÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG DẠY TOÁN 11 GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
8
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TỔ HỢP VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐẠO HÀM CHO HỌC SINH
9
HƯỚNG DẪN HỌC SINH ỨNG DỤNG CÁC PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
10
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH ÔN TẬP MỘT CÁCH TỐT NHẤT CÁC KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ QUA ĐÓ HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC ?
DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSPUD MÔN TOÁN LỚP 11

STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD
Tải về
1
DẠY GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM

2

DẠY THẾ NÀO ĐỂ RÈN TƯ DUY TOÁN CỦA HỌC SINH QUA PHẦN HÌNH KHÔNG GIAN, BÀI TOÁN TIẾT DIỆN VUÔNG? 

3
 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

4
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỐI VỚI DẠNG TOÁN DÃY SỐ

5
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ ÁP DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN 11

6
NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KHẮC SÂU TRONG MỖI CHƯƠNG KHI DẠY BỘ MÔN TOÁN LỚP 11, ĐỂ HỌC SINH VẬN DỤNG ĐƯỢC KHI HỌC TOÁN LỚP 12 .


Tiếp theo
Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 11 trên toán chuyên đề đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức.
Lưu ý: Sử dụng cần đọc kĩ tên trường, tên lớp phần mở đầu và kết thúc...
DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSPUD MÔN TOÁN LỚP 11


STT
Tên SKKN
Tải về
1
GIÚP HỌC SINH NẮM CHẮC KIẾN THỨC LƯỢNG GIÁC BẰNG CÁCH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
2
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 11 PHẦN NHẬN DẠNG TAM GIÁC THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG
3
GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ CHO HỌC SINH GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11
4
ĐỔI MỚI CÁCH DẠY VỀ GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC  KHÔNG GIAN GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11
5
HÌNH THÀNH VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỐI VỚI DẠNG TOÁN DÃY SỐ CHO HỌC SINH LỚP 11 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

6
PHÂN DẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁCH GIẢI CHO BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
7
ỨNG DỤNG VÀ KHAI THÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG DẠY TOÁN 11 GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
8
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TỔ HỢP VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐẠO HÀM CHO HỌC SINH
9
HƯỚNG DẪN HỌC SINH ỨNG DỤNG CÁC PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
10
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH ÔN TẬP MỘT CÁCH TỐT NHẤT CÁC KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ QUA ĐÓ HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC ?

Thể loại: Sáng Kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHSPUD
Phạm vi: Môn Toán, THPT
Nguồn: sưu tầm intenet
Đã qua kiểm duyệt, chỉnh sửa Font chữ do vậy khi tải về có thể in luôn để sử dụngSTT    
 Tên SKKN Tải file
 1 Giảng dạy về phương trình và bất phương trình bậc 2 một ẩn như thế nào để góp phần nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10? Dowload

2
 DẠY CÁC BÀI TOÁN VỀ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT CẦU VỚI MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

3
 DẠY TOÁN 10 PHẦN PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN THEO HƯỚNG NÂNG CAO Ý THỨC VÀ KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH
Dowload

4
 HƯỚNG DẪN HỌC SINH ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP, THI CỬ MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 12
Dowload

5
 TỔNG HỢP MỘT SỐ SAI LẦM KHI TÍNH TÍCH PHÂN VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM ĐÓ, NHẰM GIÚP HỌC SINH LỚP 12A TRƯỜNG THPT XXX TRÁNH SAI SÓT  KHI TÍNH TÍCH PHÂN (NCKHSPUD)
Dowload

6
 DẠY PHẦN GIẢI TAM GIÁC  CÓ SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY 570MS GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 CỦA HỌC SINH
Dowload
 7 NÂNG CAO NĂNG LỰC, PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO HỌC SINH QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP TOÁN HỌC THEO NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU
Dowload
 8 KINH NGHIỆM RÈN KĨ NĂNG CHO HỌC SINH KHI GIẢI BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH.
Dowload
 9 TỔNG HỢP SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM ĐÓ NHẰM GIÚP HỌC SINH LÀM BÀI TOÁN GIẢI TÍCH TỐT HƠN
Dowload
 10 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỔI BIẾN TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
 Dowload
 11 HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẰNG CÁCH ĐẶT ẨN PHỤ GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
 Dowload
 12 KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM ĐẶC TRƯNG ĐỂ GIẢI MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC NHẰM GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
 Dowload
 13 XÂY DỰNG MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC  TỪ NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC QUEN THUỘC ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TỐT BÀI TẬP TOÁN
 Dowload
 14DẠY GIẢI BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HÌNH THỨC NHÓM GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH  (NCKHSPUD)
 Dowload
 15 DẠY CHƯƠNG NGUYÊN HÀM- TÍCH PHÂN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
 Dowload


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSPUD MÔN TOÁN LỚP 12

STT
Tên SKKN - NCKHSPUD toán 12
Tải về
37
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

38
ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẤT ĐẲNG THỨC
39
DẠY THẾ NÀO ĐỂ RÈN TƯ DUY TOÁN CỦA HỌC SINH QUA PHẦN HÌNH KHÔNG GIAN, BÀI TOÁN TIẾT DIỆN VUÔNG?
40
TỔNG HỢP SAI LẦM KHI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI DẤU CĂN THỨC  BẬC HAI ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM ĐÓKHI GIẢI TOÁN

Chi tiết
41
HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH HOÁN VI NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
42
GIÁO VIÊN GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI CÙNG VỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐÓ ĐỂ HÌNH THÀNH, CỦNG CỐ VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VIỆC VỚI PHƯƠNG TRÌNH MŨ
43
HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐẠT KẾT QUẢ CAO
44
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH(Còn nữa ...)


STT
Tên SKKN - đề tài NCKHSPUD toán 12
Tải về
1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP HÌNH HỌC 12 GIÚP HỌC SINH NHẬN DẠNG BÀI TOÁN TỐT HƠN.
2
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA  HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
3
PHÂN DẠNG BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH.
4
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.
5
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
6
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN
7
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
8
KHAI THÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG  GIẢI TOÁN SƠ CẤP  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
9
ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN
10

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.
11

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN ĐỂ BIỆN LUẬN HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ.
Chi tiết
12
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI  PHƯƠNG TRÌNH M Ũ
Chi tiết
13
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA THAM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠO HÀM                     
Chi tiết
14
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN
Chi tiết
15
TỔNG HỢP SAI LẦM THƯỜNG GẶP CỦA HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 12 GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC SAI SÓT KHI GIẢI TOÁN
Chi tiết
16
MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH LỚP 12
Chi tiết
17
ỨNG DỤNG CÁC PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC
Chi tiết
18
DẠY ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
Chi tiết
19
MỘT SỐ DẠNG VỀ BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Chi tiết
20
ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC HÌNH VẼ TRONG BÀI DẠY KHÁI NIỆM MẶT TRÒN XOAY TRONG SGK HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN
Chi tiết

STT
Tên SKKN - đề tài NCKHSPUD toán 12
Tải về
1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TÍNH THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP HÌNH HỌC 12 GIÚP HỌC SINH NHẬN DẠNG BÀI TOÁN TỐT HƠN.Chi tiết
2
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA  HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINHChi tiết
3
PHÂN DẠNG BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH.Chi tiết
4
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN LOẠI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.Chi tiết
5
DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BẤT ĐẲNG  THỨC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
Chi tiết
6
HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SƠ CẤP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁNChi tiết
7
PHÂN LOẠI BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNGChi tiết
8
KHAI THÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM TRONG  GIẢI TOÁN SƠ CẤP  THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC CỦA HỌC SINHChi tiết
9
ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁNChi tiết
10

SỬ DỤNG TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI VÀO CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC SƠ CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN HỌC PHỔ THÔNG – NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁI QUÁT HÓA KHI GIẢI TOÁN.Chi tiết


DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSPUD MÔN TOÁN LỚP 11


STT
Tên SKKN
Tải về
1
GIÚP HỌC SINH NẮM CHẮC KIẾN THỨC LƯỢNG GIÁC BẰNG CÁCH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM
Chi tiết
2
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 11 PHẦN NHẬN DẠNG TAM GIÁC THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG
Chi tiết
3
GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ CHO HỌC SINH GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11
Chi tiết
4
ĐỔI MỚI CÁCH DẠY VỀ GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC  KHÔNG GIAN GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 11
Chi tiết
5
HÌNH THÀNH VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỐI VỚI DẠNG TOÁN DÃY SỐ CHO HỌC SINH LỚP 11 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

Chi tiết
6
PHÂN DẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁCH GIẢI CHO BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
Chi tiết
7
ỨNG DỤNG VÀ KHAI THÁC BẤT ĐẲNG THỨC TRONG DẠY TOÁN 11 GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
Chi tiết
8
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TỔ HỢP VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐẠO HÀM CHO HỌC SINH
Chi tiết
9
HƯỚNG DẪN HỌC SINH ỨNG DỤNG CÁC PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH
Chi tiết
10
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH ÔN TẬP MỘT CÁCH TỐT NHẤT CÁC KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ QUA ĐÓ HỌC TỐT MÔN HÌNH HỌC ?
Chi tiết

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSPUD MÔN TOÁN LỚP 11

STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD
Tải về
1
DẠY GIẢI TOÁN TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM

2

DẠY THẾ NÀO ĐỂ RÈN TƯ DUY TOÁN CỦA HỌC SINH QUA PHẦN HÌNH KHÔNG GIAN, BÀI TOÁN TIẾT DIỆN VUÔNG? 

Chi tiết
3
 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ TRONG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

4
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO ĐỐI VỚI DẠNG TOÁN DÃY SỐ

5
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA DÃY SỐ VÀ XÂY DỰNG BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ ÁP DỤNG TRONG DẠY HỌC TOÁN 11

6
NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG CẦN KHẮC SÂU TRONG MỖI CHƯƠNG KHI DẠY BỘ MÔN TOÁN LỚP 11, ĐỂ HỌC SINH VẬN DỤNG ĐƯỢC KHI HỌC TOÁN LỚP 12 .


Video: Hướng dẫn cách tạo bài trắc nghiệm online miễn phí

 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top