Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Kho tiểu luận - luận văn giới thiệu: Dưới đây là danh sách các tiểu luận, báo cáo, đề tài nghiên cứu về quản lí  giáo dục. 
Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG, CĐSPHN, CBQLGD Giáp Bát  ....
Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN VỀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC

STT
Tên đề tài 
Số trang 
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  10Dowload 1Dowload 2
 2CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ   18Dowload 1Dowload 2
 3GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG  31Dowload 1Dowload 2

 4
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN xxx- xxx TRONG THỜI KỲ  ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ
44
Dowload 1Dowload 2

5
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ KHÔNG HỢP PHÁP TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ X,  HUYỆN Y, TỈNH Z
17
Dowload 1Dowload 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS 
38 
Dowload 1Dowload 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC  Q
33 
Dowload 1Dowload 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC   CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AAA- XXX – XXX
37
Dowload 1Dowload 2

HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC X - TỈNH Y 
36 
Dowload 1Dowload 2

10
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS X –Y - Z
22
Dowload 1Dowload 2

11
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC X  - HUYỆN C - TỈNH T 
28
Dowload 1Dowload 2

12 
HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT X - X - X THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 
31 
Dowload 1Dowload 2

13 
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
14
Dowload 1Dowload 2

14
CÔNG TÁC QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT QQ
21 
Dowload 1Dowload 2

 15
QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG VÀ VIẾT SKKN TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
10
Dowload 1Dowload 2

16
QUẢN LÝ VÀ THỰC THI HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC 
10
Dowload 1Dowload 2

17
THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSTH TRƯỜNG TH X- X
15 
Dowload 1Dowload 2

18
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI HUYỆN X – X
Dowload 1Dowload 2

19 
BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO QUÁ TRÌNH DẠY-HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC x  - y -z
29 
Dowload 1Dowload 2

20 
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ MÊ TÍN DỊ ĐOAN CÓ ẢNH HƯỞNG, LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ, GIÁO DỤC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QQQ 
30 
Dowload 1Dowload 2

21
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS X  - HUYỆN Y-TỈNH Z
28 
Dowload 1Dowload 2

22 
PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯ­ỜNG QUÂN SỰ HIỆN NAY
33 
Dowload 1Dowload 2

23
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯƠNG MÁN. GIẢI PHÁP VÀ THỰC TRẠNG 
41 
Dowload 1Dowload 2

24
HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX-  H. XXY - XXZ
51 
Dowload 1Dowload 2

26 
XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS  XXX
20
Dowload 1Dowload 2

27
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PT CẤP 2,3 XX – Huyện XX- Tỉnh  XXX
21 
Dowload 1Dowload 2

28

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS xxx

18 
Dowload 1Dowload 2

29 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX
32 
Dowload 1Dowload 2
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top