Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 9
Định dạng: Word
Đã qua kiểm duyệt
Dùng tham khảoFiles:
 SKKN Địa 9: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ VÀ KĨ THUẬT VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN CHO HỌC SINH LỚP 9 
SKKN Địa 9: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ VÀ KĨ THUẬT VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN CHO HỌC SINH LỚP 9
  Filesize 240.65 KB Download 0
 SKKN Địa 9: KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS 
SKKN Địa 9: KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG VÀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS 
  Filesize 53.33 KB Download 0
 SKKN Địa 9: MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. 
SKKN Địa 9: MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
  Filesize 160.27 KB Download 0
 SKKN Địa 9: SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GỂP PHẦN NÂNG CAO CHẤT L¬UỢNG DẠY HỌC MỄN ĐỊA LÍ Ở TR¬UỜNG THCS” 
SKKN Địa 9: SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GỂP PHẦN NÂNG CAO CHẤT L­UỢNG DẠY HỌC MỄN ĐỊA LÍ Ở TR­UỜNG  THCS
  Filesize 39.28 KB Download 0
 SKKN Địa 9: TÌM RA CÁCH TỔ CHỨC TỪNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC QUA CÁC KIỂU BÀI ĐỊA LÝ – BÀI NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỚI, BÀI THỰC HÀNH, BÀI ÔN TẬP, BÀI KIỂM TRA. 
SKKN Địa 9: TÌM RA CÁCH TỔ CHỨC TỪNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC QUA CÁC KIỂU BÀI ĐỊA LÝ – BÀI NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỚI, BÀI THỰC HÀNH, BÀI ÔN TẬP, BÀI KIỂM TRA.
  Filesize 80.46 KB Download 0
 SKKN Địa 9: SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ 9 
SKKN Địa 9: SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ 9
  Filesize 133.12 KB Download 0
 SKKN Địa 9: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9 
SKKN Địa 9: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9
  Filesize 192.11 KB Download 0
 SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ 
SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ
  Filesize 117.99 KB Download 0
 SKKN Địa 9: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9 
SKKN Địa 9: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 9
  Filesize 143.21 KB Download 0
 SKKN Địa 9: NÂNG CAO HIỆU SUẤT DẠY HỌC BẰNG HÌNH VẼ MINH HỌA TRONG MÔN ĐỊA LÝ BẬC THCS. 
SKKN Địa 9: NÂNG CAO HIỆU SUẤT DẠY HỌC BẰNG HÌNH VẼ MINH HỌA TRONG MÔN ĐỊA LÝ BẬC THCS.
  Filesize 101.51 KB Download 0
 SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ, BẢNG, BIỂU PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ LỚP 9 
SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG LƯỢC ĐỒ, BẢNG, BIỂU PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ LỚP 9
  Filesize 94.67 KB Download 0
 SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9 
SKKN Địa 9: PHƯƠNG PHÁP  VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9
  Filesize 149.98 KB Download 0
 SKKN Địa 9: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ CẤP THCS 
SKKN Địa 9: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ CẤP THCS
  Filesize 112.54 KB Download 0
 SKKN Địa 9: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ- MÔN ĐỊA LÍ 9 
SKKN Địa 9: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ- MÔN ĐỊA LÍ 9
  Filesize 132.53 KB Download 0
 SKKN Địa 9: MỘT SỐ KĨ NĂNG NHẬN DẠNG VÀ VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 9 
SKKN Địa 9: MỘT SỐ KĨ NĂNG NHẬN DẠNG VÀ VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ LỚP 9
  Filesize 129.75 KB Download 0
 SKKN Địa 9: “ BIỂU ĐỒ” VÀ VIỆC “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ” CHO HỌC SINH TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9 
SKKN Địa 9: “ BIỂU ĐỒ” VÀ VIỆC “ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ” CHO HỌC SINH TRONG MÔN ĐỊA LÍ 9
  Filesize 91.89 KB Download 0
 SKKN Địa 9: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTHẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THCS 
SKKN Địa 9: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTHẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THCS
  Filesize 121.24 KB Download 0
 SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT CÓ VẤN ĐỀ TRONG MÔN HỌC ĐỊA LÍ 9. 
SKKN Địa 9: RÈN LUYỆN TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT CÓ VẤN ĐỀ  TRONG MÔN HỌC ĐỊA LÍ 9.
  Filesize 128.43 KB Download 0
 SKKN Địa 9: SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN THỨC THÀNH BẢNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LỚP 9 
SKKN Địa 9: SƠ ĐỒ HOÁ KIẾN  THỨC THÀNH BẢNG TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ LỚP 9
  Filesize 171.11 KB Download 0
 SKKN Địa 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂU BÀI LÝ THUYẾT VỀ SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 9” 
SKKN Địa 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIỂU BÀI LÝ THUYẾT VỀ SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 9”
  Filesize 352.94 KB Download 0

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top