Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 8 (PI)
Định dạng: Word
Đã qua kiểm duyệt
Dũng tham khảoFiles:
 SKKN Địa 8: DẠY MỘT TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 8 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
SKKN Địa 8:  DẠY MỘT TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 8 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa 8, viết đề tài NCKHSPUD Địa 8, Tiểu luận PPGD Địa 8
  Filesize 69.73 KB Download 0
 SKKN Địa 8: " Sử dụng sơ đồ để dạy các tiết ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong môn Địa lí " 
SKKN Địa 8:  " Sử dụng sơ đồ để dạy các tiết ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong môn Địa lí "
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa 8, viết đề tài NCKHSPUD Địa 8, Tiểu luận PPGD Địa 8
  Filesize 280.38 KB Download 0
 SKKN Địa 8: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP TRONG MÔN ĐỊA LÝ 
SKKN Địa 8: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP TRONG MÔN ĐỊA LÝ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa 8, viết đề tài NCKHSPUD Địa 8, Tiểu luận PPGD Địa 8
  Filesize 283.17 KB Download 0
 SKKN Địa lí 8: ĐỔI MỚI VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ GIÁO KHOA THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS 
SKKN Địa lí 8: ĐỔI MỚI VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ GIÁO KHOA THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 86.83 KB Download 4
 SKKN Địa lí 8: PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8” 
SKKN Địa lí 8: PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8”
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 86.81 KB Download 2
 SKKN Địa lí 8: KINH NGHIỆM DẠY BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 
SKKN Địa lí 8: KINH NGHIỆM DẠY BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 90.33 KB Download 2
 SKKN Địa lí 8: “ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG , CHÍNH TRỊ TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM LỚP 8” 
SKKN Địa lí 8: “ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG , CHÍNH TRỊ TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM  LỚP 8”
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 200.39 KB Download 2
 SKKN Địa lí 8: RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, GIẢI THÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ TRONG DẠY – HỌC TRONG MỘT BÀI LÍ THUYẾT ĐỊA LÍ 8. 
SKKN Địa lí 8: RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, GIẢI  THÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ TRONG DẠY – HỌC TRONG MỘT BÀI LÍ THUYẾT ĐỊA LÍ 8.
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 442.16 KB Download 2
 SKKN Địa lí 8: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀO VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ LỚP 8 – THCS 
SKKN Địa lí 8: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀO VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ LỚP 8 – THCS
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 101.88 KB Download 2
 SKKN Địa lí 8: TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI MỚI MÔN ĐỊA LÍ 8 CỦA HỌC SINH QUA VIỆC ĐỌC TRƯỚC SÁCH GIÁO KHOA THEO GỢI Ý CHO TRƯỚC CỦA GIÁO VIÊN 
SKKN Địa lí 8: TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI MỚI MÔN ĐỊA LÍ 8 CỦA HỌC SINH QUA VIỆC ĐỌC TRƯỚC SÁCH GIÁO KHOA THEO GỢI Ý CHO TRƯỚC CỦA GIÁO VIÊN
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8
  Filesize 208.38 KB Download 4
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top