Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
KHO sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6
Định dạng: Word
Tài liệu đã qua kiểm duyệt và dùng để tham khảo
Files:
 SKKN Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6. 
SKKN Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6
  Filesize 79.45 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: “ PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VỚI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ” 
SKKN Lịch sử 6: “ PHỐI  HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  VỚI  SỬ DỤNG  BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 �
  Filesize 343.96 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: Kinh nghiệm dạy về các thành tựu văn hóa trong khóa trình lịch sử lớp 6"
SKKN Lịch sử 6: Kinh nghiệm dạy về các thành tựu văn hóa trong khóa trình lịch sử lớp 6"
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 �
  Filesize 179.66 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ 
SKKN Lịch sử 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 
  Filesize 38.53 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG 
SKKN Lịch sử 6: RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 
  Filesize 521.68 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: Trò chơi học tập lich sử 
SKKN Lịch sử 6: Trò chơi học tập lich sử
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 : ����0�'��@���P��ng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6
  Filesize 303.5 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6” 
SKKN Lịch sử 6: “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6 <��1� �s��P��X3��-spacerun:yes'>  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6
  Filesize 170.17 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY MIỆNG TRONG DẠY HOC LỊCH SỬ LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS 

SKKN Lịch sử 6: SỬ  DỤNG  PHƯƠNG  PHÁP  TRÌNH  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6
  Filesize 98.39 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở BỘ MÔN LỊCH SỬ 6 ” 
SKKN Lịch sử 6:  “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM CÓ HIỆU QUẢ TRONG TIẾT DẠY Ở BỘ MÔN LỊCH SỬ 6 ”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6
  Filesize 147.68 KB Download 0
 SKKN Lịch sử 6: “SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ” 
SKKN Lịch sử 6: “SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ”
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 6, Tiểu luận PPGD Lịch sử lớp 6, PPNCKHSP Lịch sử lớp 6
  Filesize 48.84 KB Download 0
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top