Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Mô tả:
Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệmm  đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Phạm vi: Môn Hóa học lớp 10, 11, 12.
Định dạng của các tài liệu đều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể  in luônFiles:
 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC Version:1.0 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 89.14 KB Download 0
 Giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học như thế nào? Version:1.0 
Giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan môn hoá học như thế nào?
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 464.56 KB Download 0
 VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Version:1.0 
VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 314.11 KB Download 0
 SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC Version:1.0 
SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 162.13 KB Download 0
 SKKN Hóa học 12: VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Version:1.0 
SKKN Hóa học 12: VẬN DỤNG MỘT SỐ QUY TẮC VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP HOÁ HỌC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 153.68 KB Download 0
 SKKN Hóa học 12: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC Version:1.0 
SKKN Hóa học 12: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ  NO ĐƠN CHỨC
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 191.89 KB Download 0
 SKKN Hóa học 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC VỀ KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI Version:1.0 
SKKN Hóa học 12: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP  TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC VỀ KIM LOẠI VÀ OXIT KIM LOẠI
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 356.82 KB Download 0
 SKKN Hóa học 12: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT” Version:1.0 
SKKN Hóa học 12: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT”
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 89.08 KB Download 0
 SKKN Hóa học 12: GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN Version:1.0 
SKKN Hóa học 12: GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐIỆN PHÂN
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 314.11 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁPGIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐROVÀO LIÊN KẾT PI CỦA HĐROCACBON KHÔNG NO Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁPGIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐROVÀO LIÊN KẾT PI CỦA HĐROCACBON KHÔNG NO
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 266.99 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: “VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: “VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 11 THPT
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 208.69 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH XÁC ĐỊNH SỐ ĐỒNG PHÂN HỢP CHẤT HỮU CƠ NO ĐƠN CHỨC
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 162.23 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ VỀ HNO3­ CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY, SÁNG TẠO,SAY MÊ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG BÀI TẬP HOÁ VỀ HNO CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY, SÁNG TẠO,SAY MÊ HỌC TẬP MÔN HOÁ HỌC
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 449.48 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 292.39 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 11” Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ 11”
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 529.42 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI NHẰM RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG THPT" Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI NHẰM RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ TRƯỜNG THPT"
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 516.81 KB Download 0
 SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO TRONG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC Version:1.0 
SKKN Hóa học 11: PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO  TRONG  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 315.97 KB Download 0
 SKKN Hóa học 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC Version:1.0 
SKKN Hóa học 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CHO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN HÓA HỌC
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 89.09 KB Download 0
 SKKN Hóa học 10: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT Version:1.0 
SKKN Hóa học 10: MỞ RỘNG VÀ ĐÀO SÂU KIẾN THỨC VỀ SỰ ĐIỆN PHÂN  TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THPT
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 191.03 KB Download 0
 SKKN Hóa học 10: SỬ DỤNG HẰNG SỐ CÂN BẰNG TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT Version:1.0 
SKKN Hóa học 10: SỬ DỤNG HẰNG SỐ CÂN BẰNG TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 430.14 KB Download 0
 SKKN Hóa học 10: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 CƠ BẢN Version:1.0 
SKKN Hóa học 10: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY  HỌC NÊU VẤN ĐỀ CHƯƠNG OXI – LƯU HUỲNH HÓA HỌC 10 CƠ BẢN
(Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa THPT, áp dụng trong viết SKKN Hóa, Tiểu luận Hóa học THPT)
License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 1.57 MB Download 0

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top