loading...

Bộ đề cương ôn tập môn toán lớp 12 theo từng chuyên đề.
Nội dung mỗi chuyên đề gồm:
1. Tóm tắt lý thuyết;
2. Bài tập minh họa, có bài giải chi tiết và đáp án.
3. Bài tập luyện tập, có giải chi tiết và đáp án.
Các bài tập được sắp xếp theo hướng tăng dần tính vận dụng, từ dễ đến khó.
Áp dụng:
Đối với giáo viên: Sử dụng trong giảng dạy trên lớp, dạy thêm, dạy ôn THPT.
Đối với học sinh: Sử dụng để ôn luyện thi tốt nghiệp THPT (Khi sử dụng lưu ý: Sau khi đọc tóm tắt lí thuyết và tìm hiểu cách vận dụng qua phần bài tập minh họa xong, học sinh tiến hành giải các bài tập luyện tập theo chuyên đề. Phần giải chi tiết các bài tập luyện tập chỉ nên để đối chiếu, so sánh sau khi học sinh đã tự làm bài.


CHUYÊN ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN 

STT
CHUYÊN ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN
TẢI VỀ
1 
Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 1:
CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ
(gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
2 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 2:
PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH
MŨ- LÔGARIT
 (gồm 9 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
3 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 3:
TÍCH PHÂN
(gồm 20 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

4 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 4:
 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
(gồm 20 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
5 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 5:
LƯỢNG GIÁC
 (gồm 19 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

6 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 6:
PHƯƠNG TRÌNH-BÂT PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH
 VÔ TỶ
 (gồm 19 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
7 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 7:
SỐ PHỨC- ĐẠI SỐ TỔ HỢP
 (gồm 7 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
8 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 8:
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
 (gồm 14 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
9 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 9:
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
 (gồm 12 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
10Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : Chuyên đề 10:
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
 (gồm 22 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
11 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 11:
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ ĐỊNH LÝ LAGRANGE
(gồm 12 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
12 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 12:
ĐỀ THI TỰ LUYỆN
(Đề thi minh họa cấu trúc thi THPT Quốc Gia, có kèm theo đáp án chi tiết)
 (gồm 17 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top