loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây


 Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá, việc đề nghị các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua cấp nhà nước vẫn tập trung vào đối tượng cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp.Theo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), công tác thi đua khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số bộ ngành, địa phương hiện nay chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định, không đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Một số cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp nhưng không có sáng kiến hoặc sáng kiến chưa được ứng dụng có hiệu quả; việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không đúng thẩm quyền. Một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu, cá biệt có trường hợp được khen thưởng cấp Nhà nước nhưng chưa phát huy, giữ vững và lan tỏa.


“Việc đề nghị các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua cấp Nhà nước vẫn tập trung vào đối tượng cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”- đại diện cơ quan này nhận định.


Khen thưởng vẫn tập trung “về tay” quan chức.


Theo lý giải của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, một phần nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ năng lực tham mưu của công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số bộ ngành, địa phương còn hạn chế, vì vậy chưa làm tốt công tác tham mưu tổ chức phong trào thi đua, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua. Các bộ ngành, địa phương cũng chưa quan tâm tới việc phát hiện các điển hình thông qua phong trào thi đua để đề xuất khen thưởng, mà chủ yếu nặng về thẩm định hồ sơ khen thưởng. Thậm chí có đơn vị do khối lượng công chức ít nên trong quá trình thẩm định hồ sơ khen thưởng chưa đảm bảo tính chính xác và kịp thời.


Lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương cho biết sẽ có những biện pháp cụ thể để kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua và chú trọng khen thưởng nhiều hơn cho những người lao động trực tiếp sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Tập trung khen thưởng đối với những đối với những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản.Khen thưởng tập trung “về tay” cán bộ, lãnh đạo
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top