Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề tài NCKHSPUD THCS được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS, Viết Tiểu luận THCS 

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS hoặc đề tài NCKHSPUD THCS, bấm vào chữ Tải về (Dowload)

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 41 - Môn Toán


STT
TÊN ĐỀ TÀI
TẢI VỀ
11
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9:KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG THÔNG QUA  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAIÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


12
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9:ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI BÀI TẬP  “PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI” GÓP PHẦN NÂNG CAO  KẾT QUẢ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚPÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


13
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9:HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHỨNG MINH BÀI TẬP HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUA HỌC TẬP MÔN TOÁN.Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


14
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: BIỆN PHÁP  HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
Dowload
15
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: THỰC HIỆN PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢNG DẠY TOÁN 9 GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


16
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊNÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


17
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN LỚP 9Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


18
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨCÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


19
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAIÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


20
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAIÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9


21
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CỰC TRỊÁp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 41 - Môn Toán
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top