loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề tài NCKHSPUD THCS được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS, Viết Tiểu luận THCS Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS hoặc đề tài NCKHSPUD THCS, bấm vào chữ Tải về (Dowload)Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 40 - Môn Hóa học

STT


Tên sáng kiến kinh nghiệm


Tải về


1


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN  TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
2


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Phương pháp tiến hành các thí nghiệm giúp HS yêu thích môn Hóa học lớp 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
3


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Phương pháp giải bài tập tính theo phương trình phản ứng hoá học lớp 9 ở trường THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
4


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh  thông qua bài tập hoá học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
5


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN HIĐOCACBON – CHƯƠNG IV HÓA HỌC 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
6


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Tổ chức thực hành Hóa 9 trên lớp học ở trường chưa có phòng thực hành

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
7


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆM


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
8


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9-: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý CHO HỌC SINH KHI LÀM THÍ NGHIỆM GIÚP THÍ NGHIỆM ĐẠT KẾT QUẢ NHƯ Ý MUỐN


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
9


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: Những sai lầm thường mắc phải khi vận dụng công thức tính số mol và cách khắc phục

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9
10


SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 9: BỒI DƯỠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ  BÀI TOÁN HOÁ HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Viết đề tại NCKHSPUD Hóa học 9, Viết tiểu luận Hóa học 9

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 40 - Môn Hóa học
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top