loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề tài NCKHSPUD THCS được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS, Viết Tiểu luận THCS Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS hoặc đề tài NCKHSPUD THCS, bấm vào chữ Tải về (Dowload)Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 36 - Môn Ngữ văn
STT


Tên sáng kiến kinh nghiệm


Tải về


1


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: Phần tập làm văn Nghị luận lớp 9 nằm ở chương trình học kì II

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
2


SKKN, NCKHSPUD Văn 9:  KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NÓI  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA CÁC GIỜ NGỮ VĂN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
3


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: Khai thác một vài nét về nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
4


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: “ Hướng dẫn học sinh cách  làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện lớp 9 – THCS”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
5


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: KINH NGHIỆM DẠY PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN TRONG  PHÂN MÔN VĂN Ở LỚP 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
6


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: RÈN KĨ NĂNG SO SÁNH TRONG CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 9

. Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
7


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: “Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu – kém nhằm nâng cao chất lượng đại trà môn Ngữ văn 9”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
8


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC LỚP 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …

9


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: KHUYNH HƯỚNG TIẾP CẬN BÀI THƠ ÁNH TRĂNG CỦA NGUYỄN DUY TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
10


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: GIÁO DỤC TÌNH CẢM ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THÔNG QUA BỘ MÔN NGỮ VĂN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
11


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: “HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ TỔ CHỨC  TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THCS”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …
12


SKKN, NCKHSPUD Văn 9: KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm văn 9, đề tài NCKHSPUD Văn 9, Tiểu luận PPGD Văn 9, …

Bấm vào đây để tải về xem tiếpTên SKKNTải về
1SKKN môn Ngữ văn lớp 9: Phần tập làm văn nghị luận lớp 9 nằm ở chương trình học kì IIChi tiết
2SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Kinh nghiệm chỉ đạo rèn luyện kĩ năng nóicho học sinh trung học cơ sở qua các giờ ngữ văn góp phần nâng cao chất lượng dạy họcChi tiết
3SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Khai thác một vài nét về nghệ thuật miêu tả trong truyện kiều của Nguyễn Du.Chi tiết
4SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Hướng dẫn học sinh cách  làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện lớp 9 – THCSChi tiết
5SKKN môn Ngữ văn lớp 9: Kinh nghiệm dạy phần đọc – hiểu văn bản trong phân môn văn ở lớp 9Chi tiết
6SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Rèn kĩ năng so sánh trong cảm thụ tác phẩm văn học cho học sinh lớp 9Chi tiết
7SKKN môn Ngữ văn lớp 9: Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu – kém nhằm nâng cao chất lượng đại trà môn ngữ văn 9Chi tiết
8SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Hướng dẫn học sinh viết bài văn nghị luận văn học lớp 9Chi tiết
9SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Khuynh hướng tiếp cận bài thơ ánh trăng của nguyễn duy trong chương trình ngữ văn lớp 9Chi tiết
10SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Hoạt động nhóm và tổ chức  trò chơi trong dạy học môn ngữ văn THCSChi tiết
11SKKN môn Ngữ văn lớp 9:  Kinh nghiệm dạy học văn bản nhật dụngChi tiết


Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 36 - Môn Ngữ văn
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top