loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề tài NCKHSPUD THCS được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS, Viết Tiểu luận THCS 
Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) THCS hoặc đề tài NCKHSPUD THCS, bấm vào chữ Tải về (Dowload)

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 26 Môn Địa lý
STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7Số trangTải về
1SKKN Địa lí 7: rèn kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý cho học sinh lớp  710Chi tiết
2SKKN Địa lí 7: giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 7. 10Chi tiết
3SKKN Địa lí 7: rèn cho học sinh lớp  7  kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý10Chi tiết
4SKKN Địa lí 7: một số kinh nghiệm sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 7.10Chi tiết
5SKKN Địa lí 7: sử dụng và khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sách giáo viên lớp 7 môn địa lí để dạy học phần “thành phần nhân văn của môi trường”.20Chi tiết
6SKKN Địa lí 7: ứng dụng công nghệ thông tin vào  soạn giảng  môn địa lí 7 ”.37Chi tiết

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 26 Môn Địa lý
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top