loading...
Hỏi đáp Sinh học 11: Sinh lí thực vật – sinh lí động vật (Phần 4)

A. Câu hỏi1) Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?

2) Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp ?

3) Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.

4) Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố kháng trong hệ sắc tố quang hợp?
5) Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

6) Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế ? 

7) Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp

B. Đáp án


Hỏi đáp Sinh học 11: Sinh lí thực vật - sinh lí động vật (Phần 4)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top