Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Một số câu hỏi Sinh học 11 có đáp án - Phần Ảnh hưởng của một số nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Câu 1. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 2. Phân biệt điểm bù CO2 và điểm bão hòa CO2?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 3. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 4. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 5. Phân tích mối liên hệ giữa cường độ quang hợp và nồng độ CO2?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 6. Phân biệt điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng trong quá trình quang hợp?

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 7. Phân tích mối liên hệ giữa cường độ quang hợp với cường độ ánh sáng

Đáp án => Bấm vào đây

Câu 8. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

Đáp án => Bấm vào đây
 Sinh học, Sinh học 11, SInh học THPT, Lớp 11, Ôn tập, Kiến thức, Kiến thức THPT, THPT

Liên quan
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top