loading...
Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 9)

A. Câu hỏi

1. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

2. Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phân khác nhau có tác dụng gì?3. Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

4. Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa.

5. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật.
6. Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

7. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

8. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp ( ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

9. Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao?

10. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được thực hiện như thế nào?

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật - Sinh lí động vật (Phần 9)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top