Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 8)

A. Câu hỏi


Câu 1: Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp
Câu 2: Nếu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá cây

Câu 3. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp


Câu 4. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Câu 5. Sản phẩm của pha sáng là gì?

Câu 6. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohidrat?

Câu 7. Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4 , nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các con đường C3, C3 và CAM.

Câu  8. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng thế nào đến quang hợp?
Câu 9. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

Câu 10. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật - Sinh lí động vật (Phần 8)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top