Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Hỏi đáp Sinh học 9 – Phần thứ 2

A. Câu hỏi
Câu 1: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật? Và chia ĐV thành mấy nhóm? 

Câu 2: Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống SV chia SV làm mấy nhóm? 

 Câu 3: Quan hệ cùng loài? Quan hệ khác loài? Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các loài SV khác nhau là gì?

Câu 4: Thế nào là một quần thể sinh vật? Cho VD. Nêu những đặc trưng cơ bản của quần thể? Đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 5: Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác?

Câu 6: Thế nào là tháp có DS trẻ, tháp DS già? Ý nghĩa của việc phát triển DS hợp lí của mỗi quốc gia là gì?

Câu 7: Thế nào là quần xã sinh vật? Cho VD.

Câu 8: Những dấu hiệu điển hình của 1 quần xã?

Câu 9: Thế nào là cân bằng SH? Hãy lấy vd về cân bằng SH.

Câu 10: Thế nào là một hệ sinh thái? Cho vd. Nêu thành phần chủ yếu của 1 HST

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học 9 - Phần thứ 2
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top