Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Hỏi đáp Sinh học 9 – Phần thứ nhất

A. Câu hỏiCâu 1: Hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là gì? Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở ĐV qua nhiều thế hệ có thể gây ra h.tượng thoái hoá? Cho VD 

Câu 2:  Thế nào là giao phối gần? Giao phối gần dẫn đến sự thoái hoá như thế nào? 

Câu 3: Trong chọn giống, người ta dùng 2 phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?

Câu 4: Ưu  thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của ht trên? Cho VD? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì? 

Câu 5: Các phương pháp tạo ưu thế lai trong chọn giống cây trồng? Phương pháp nào phổ biến nhất, tại sao? Lai khác dòng, lai khác thứ là gì?

Câu 6: Lai kinh tế là gì? Ở nước ta lai KT được thực hiện dưới hình thức nào? Ví dụ?

Câu 7: Môi trường là gì? Có mấy loại môi trường?

Câu 8: Nhân tố sinh thái là gì? Có mấy loại nhân tố sinh thái? Cho VD.

Câu 9: Giới hạn sinh thái? Vẽ sơ đồ

Câu 10: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống TV và chia TV thành mấy nhóm? So sánh các nhóm

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học 9 - Phần thứ nhất
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top