loading...
Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 19)

A. Câu hỏi


  1. Nêu một số nhân tố của môi trưởng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và con người?

2. Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường).

3. Nêu biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để đảm bảo kế hoạch hóa gia đình,

4. Thế nào là sinh sản vô tính?

5. Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua chân và càng bị gãy tái sinh được thành chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

6. Hình thức trinh sinh có gì giống & khác với hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh?

7. Ưu điểm của sinh sản vô tính?

8. Hạn chế của sinh sản vô tính?

9. Những dạng cấy ghép mô? Dạng nào có thể thực hiện được?

10. Thế nào là nhân bản vô tính?B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 19)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top