Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
HỎi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 19)

A. Câu hỏi

1. Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu hạn chế của nhân bản vô tính?2. Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?

3. Có những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao?

4. Vì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là hình thức sinh sản vô tính?

5. Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công?

6. Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

7. So sánh số lượng nhiễm sắc thể có trong tb trứng, tinh trùng & hợp tử.

8. Nhờ những quá trình nào mà cá thể con cũng có bộ nhiễm sắc thể (2n) giống bộ NST của bố mẹ (2n)

9. Cho biết những hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính?

10.  Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

11. Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Tại sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?B. Đáp ánHỎi đáp Sinh học: Sinh lí động vật (Phần 19)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top