Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 25)

A. Câu hỏi

1. Đặc điểm của lá và của lục lạp thích nghi với quang hợp?2. Vai trò của hệ sắc tố của lá trong quang hợp?

3. So sánh quá trình quang hợp ở các nhóm  thực vật C3 , C4 , CAM

4. TRình bày một số đặc điểm phân biệt thực vật C3, C4, CAM

5. Giải thích tại sao lá cây màu xanh lục?

6. Những lá cây màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?

B. Đáp án

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 25)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top