Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 25)

A, Câu hỏi

1. Hãy mô tả con đường vận chuyển của dòng mạch gỗ trong cây?2. Hãy cho biết quản bào và mạch ống khác nhau ở điểm nào?

3. Vì sao mạch gỗ rất bền chắc?

4. Hãy nêu thành phần của dịch mạch gỗ?

5. Hãy cho biết nước và các ion khoáng  được vận chuyển trong mạch gỗ nhờ những động lực nào?

6. Mô tả cấu tạo của mạch dây?

7. Vai trò của tế bào ống rây và tế bào kèm?

8. Thành phần của dịch mạch dây?

9. Động lực của dòng mạch dây.

10. Vì sao khi ta bóc vỏ quanh cành cây hay thân cây thì một thời gian sau ở chỗ bị bóc phình to ra? 
B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 25)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top