loading...

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY ( 2000)


VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930


Lịch sử: Hoạt động yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925). Hãy cho biết công lao to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam?


Trả lời

Lịch sử: Hoạt động yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925). Hãy cho biết công lao to lớn nhất của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam?
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top