Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 -2000)
Trình bày cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ 1945 đến năm 1975


Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, nắm thời cơ thuận lợi, nhân dân Lào đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 12-10-1945, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố về nền độc lập của Lào.

Tháng 3-1946, thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Lào. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến của nhân nhân Lào ngày càng phát triển.

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Lào.

 Nhưng sau đó,  Mĩ thay chân Pháp, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhân dân Lào lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ, vùng giải phóng mở rộng tới 4/5 lãnh thổ (đầu những năm 70)

        Tháng 2-1973, Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hoà bình và thực hiện hoà hợp dân tộc ở Lào được kí kết.

        Său chiến thắng 30-4 ở Việt Nam, quân dân Lào đã tiến hành tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn đất nước. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tuyên bố thành lập.Lịch sử: Trình bày cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ 1945 đến năm 1975
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top