Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Ôn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 28)

A. Câu hỏi

Câu 1 : Tại sao trong trồng trọt người ta thường áp dụng các biện pháp như cày, bừa, xới cho đất tơi xốp?Câu 2 :

a- Trong 2 bình có thể tích như nhau, 1 bình chứa cát, 1 bình chứa đất sét, có khối lượng như nhau. Cả 2 bình ró nước cho tới khi đạt bão hòa. Hỏi:

-          Bình nào cung cấp nước cho cây nhiều hơn?

-          Bình nào có nước dữ trữ nhiều hơn?

b- Vì sao không nên tưới nước cho cây khi trời nắng to?

Câu 3 :

a- Những nhóm sinh vật nào có khả năng cố định ni tơ không khí? Vì sao chúng có khả năng đó?

b- Vai trò của ni tơ đối với đời sống cây xanh? Hãy nêu những nguồn ni tơ chủ yếu cung cấp cho cây?

c- Chứng minh mối liên quan mật thiết giữa quá trình hô hấp với quá trình dinh dưỡng khoáng và trao đổi ni tơ. Con người đã vận dụng những hiểu biết về mối quan hệ này vào thực tiễn trồng trọt như thế nào?

Câu 4 : Trình bày sự biến đổi đạm hữu cơ thành đạm vô cơ trong đất? Vì sao cần có có quá trình chuyển hóa Ni tơ trong đất?

a-      Vì sao tồn tại 2 nhóm vi khuẩn cố định ni tơ: Nhóm tự do và nhóm cộng sinh?

b-      Để cố định ni tơ trong nốt sần rễ cây họ đậu, vi khuẩn Rhizobium cần phải có điều kiện kị khí và cần 1 lượng lớn ATP. Tuy nhiên, cả Tế bào rễ cây và vi khuẩn đều loại hiếu khí. Hãy cho biết chọn lọc tự nhiên đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? Biết rằng tế bào của cây họ đậu có 1 loại protein có khả năng vận chuyển oxi giống hemoglobin ở động vật.

Câu 5:

a-      Vì sao tồn tại 2 nhóm vi khuẩn cố định ni tơ: Nhóm tự do và nhóm cộng sinh?

b-      Để cố định ni tơ trong nốt sần rễ cây họ đậu, vi khuẩn Rhizobium cần phải có điều kiện kị khí và cần 1 lượng lớn ATP. Tuy nhiên, cả Tế bào rễ cây và vi khuẩn đều loại hiếu khí. Hãy cho biết chọn lọc tự nhiên đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? Biết rằng tế bào của cây họ đậu có 1 loại protein có khả năng vận chuyển oxi giống hemoglobin ở động vật.

Câu 6 :

a-  Tại sao khi trồng cây trên đất chua hoặc kiềm thì đều khó hút khoáng, còn đất thoáng khí lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc hút khoáng?

b.  Đất yếm khí ảnh hưởng như thế nào đối với lượng đạm trong đất?

c. Nêu cơ sở khoa học của câu ca “ Không lân, không vôi thì thôi trồng lạc”

d. Sau 1 thời gian mưa to kéo dài ngườ trồng lạc thấy lá già cây lạc biến thành màu vàng. Giải thích?

Câu 7 : Quá trình chuyển hóa ni tơ trong tự nhiên được mô tả trong sơ đồ sau:

NO3-                              NO3-

(1)                       (3)                      (4)

N2 trong không khí                                                          ↓(2)         NH4+     →             NH4+

(3)

Rễ cây

  1. Chú thích các số (1),(2), (3), (4) tương ứng với những quá trình nào?

  2. Trong các quá trình trên quá trình nào cần cho sự xúc tác của enzim?
Câu 8 : Trong quá trình cố định đạm nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ chất nào sau đây: glucôzơ, NADPH, CH4, H2? Giải thích?

Câu 9 : Tại sao khi bón đạm nitrat cho rau sau đó sử dụng ngay làm thức ăn thường có hại cho sức khỏe?

Câu 10 : Cho các nguyên tố khoáng sau: N,P,K, S,Mg,Fe,Mn,Mo,Ca,Cu.Hãy nêu tóm tắt vai trò các nguyên tố liên quan tới:

a-      Cấu tạo diệp lục.

b-      Quá trình quang phân li nước.

c-      Sự bền vững của thành TB.

d-      Quá trình cố định nitơ từ khí quyển.

B. Đáp ánÔn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 28)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top