Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Ôn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 30)

A. Câu hỏiCâu 1: Giải thích vì sao cây có lá màu đỏ tía vẫn quang hợp được?

Câu 2: Ở cây xanh, ánh sáng được sử dụng cho quang hợp như thế nào?

Câu 3: Tại sao khi tổng hợp 1 phân tử Glucozo thực vật C4 tiêu tốn nhiều năng lượng hơn thực vật C3?

Câu 4: Người ta làm thí nghiệm như sau: Đặt 1 cây thực vật C3 và 1 cây thực vật C4( kí hiệu là A và B) vào 1 nhà kính được chiếu sáng với cường độ thích hợp, được cung cấp đầy đủ CO2 và có thể điều chỉnh lượng O2 0%- 21%. Tiến hành theo dõi cường độ quang hợp và kết quả thu được như sau:
Hàm lượng O2(%)Cường độ quang hợp ( mg CO2/ dm2. Giờ)
Cây ACây B
21%2540
0%4040


Em hãy cho biết cây A thuộc thực vật C3 hay C4?

Câu 5: Quá trình quang hợp có giải phóng nước. Vậy nước được giải phóng ở giai đoạn nào của quang hợp?

Câu 6: Chất độc A có tác dụng ức chế 1 loại enzim trong chu trình canvin của tế bào thực vật. Nếu xử lí tế bào đang quang hợp bằng chất độc A thì lượng oxi tạo ra từ tế bào này thay đổi như thế nào?

Câu 7: Cho 3 bình thủy tinh có nút kín. Mỗi bình B và C treo 1 cành cây có diện tích lá như nhau. Bình B đem chiếu sáng, bình B che tối trong 1 giờ. Sau đó láy cành lá ra và cho vào mỗi bình  1 lượng Ba(OH)2 như nhau. Lắc đều sao cho CO2 trong bình hấp thụ hết. Tiếp theo trung hòa Ba(OH)2 bằng HCl dư. Các số liệu thu được ở mỗi bình là: 21; 18; 16ml HCl cho mỗi bình.

a-      Nêu nguyên tắc của phương pháp xác định hàm lượng CO2 trong mỗi bình?

b-      Sắp xếp các bình A,B,C tương ứng với số liệu thu được và giải thích vì sao có kết quả như vậy?

Câu 8: Giải thích tại sao trong môi trường khí hậu nhiệt đới thì hiệu suất quang hợp ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với thực vật C4?

Câu 9:

a- Giải thích vì sao thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng và điểm bão hòa To cao hơn thực vật C3?

b-Trình bày thí nghiệm chứng minh H2O được tạo ra từ pha tối quá trình quang hợp?


Câu 10:

a-  Tại sao khi gặp hạn năng suất quang hợp thường giảm?

b-Nguyên tố khoáng thiết yếu nào cần thiết cho cây họ đậu. Loại ánh sáng đơn sắc nào cần thiết cho loại cây này?

a-      Giải thích tại sao lá cây thuốc bỏng có vị chua khi hái vào buổi sáng nhưng lại nhạt khi hái vào buổi chiều?B. Đáp ánÔn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 30)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top