Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000) | PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM TỪ 1919 -1930  1. Những kiến thức cần nắm và khai thác
I. Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ 1919-1925

1. Phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc

* Hoạt động: 

tổ chức nhiều phong trào…; thành lập đảng Lập hiến, đưa khẩu hiệu đòi tự do dân chủ..

* Nhận xét (mặt tích cực và hạn chế): …

2. Phong trào đấu tranh của TTS

* Hoạt động của TTS: đấu tranh chống cường quyền, đòi tự do dân chủ. Hoạt động của họ diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau cả trong và ngoài nước:tập hợp lực lượng trong các tổ chức chính trị như VN nghĩa đoàn, Hội Phục Việt… ; tổ chức các cuộc biểu tình, bãi khoá, lập các tờ báo tiến bộ, nhà xuất bản tiến bộ …

* Nhận xét (mặt tích cực và hạn chế) :…

II. Việt Nam quốc dân Đảng và khởi nghĩa Yên Bái

1.Việt Nam quốc dân Đảng

a. Sự thành lập: ngày 25-12-1927. Tổ chức này do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính sáng lập và lãnh đạo.(Hạt nhân đầu tiên của Đảng là Nam đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ do 2 anh em nhà giáo Phạm Tuấn Tài thành lập ở Hà Nội đầu 1927)

b. Tổ chức và hoạt động

* Tổ chức: chủ trương xây dựng 4 cấp…,tổ chức cơ sở Đảng trong quần chúng rất ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc kỳ; thành viên của đảng rất phức tạp trong đó chủ yếu là binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Việc kết nạp thiếu thận trọng, tổ chức lỏng lẻo, dễ bị kẻ thù chui vào phá hoại

* Hoạt động:

-Đề ra chương trình hành động:

+ Lúc mới thành lập: nêu chung chung…

+ Năm 1929: nêu nguyên tắc tự do – bình đẳng- bác ái, chia chưong trình hành động thành 4 thời kỳ…

- Tháng 2-1929, tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh

- Tháng 2-1930: tiến hành khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại

* Nhận xét: Những mặt hạn chế của Việt Nam quốc dân Đảng

Vai trò của Việt Nam quốc dân Đảng

2. Khởi nghĩa Yên Bái

* Nguyên nhân:

Ngày 9-2-1929, VNQDĐ tổ chức vụ ám sát tên trùm mộ phu mỏ Badanh ở HN. Thực dân Pháp đàn áp dã man gây tổn hại lớn cho đảng: nhiều đảng viên bị bắt, nhiều cơ sở Đảng bị phá vỡ

Các cán bộ chủ chốt của Đảng quyết định dốc toàn lực khởi nghĩa với tinh thần không thành công cũng thành nhân

* Diễn biến :- Đêm 9-2-1930, khởi nghĩa nổ ra ở Yên bái, nghĩa quân giết và làm bị thương một số sĩ quan và hạ sĩ quan Pháp nhưng không làm chủ được tỉnh lỵ

- ở một số nơi khác (Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội ): nghĩa quân làm chủ một số huyện lỵ nhỏ nhưng bị Pháp chiếm lại

- Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng.

* Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của khởi nghĩa Yên Bái

- Nguyên nhân thất bại

+ Khách quan: – Lực lượng Pháp mạnh…

+ Chủ quan: – VNQD Đảng đại diện cho g/c TS và TTS lớp trên nhưng có nhiều hạn chế..

- Khởi nghĩa Yên Bái diễn ra trong thế bị động…

- ý nghĩa lịch sử: – Thể hiện tinh thần yêu nước của bộ phận tiên tiến trong g/c TSDT và TTS; là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta; cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân VN

- Đánh dấu sự thất bại của VNQDĐ, đánh dấu sự sụp đổ của đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ TS

- Bài học kinh nghiệm: Bài học về tổ chức và vận động quần chúng đấu tranh, về thời cơ khởi nghĩa…
B.Một số câu hỏi ôn tập

1.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ 1919 đến 1925 diễn ra như thế nào? Nhận xét mặt tích cực và hạn chế?

2. Trình bày những nét chính về sự thành lập, tổ chức và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng. Trên cơ sở đó hãy rút ra nhận xét

[/noidungan]


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000) | PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM TỪ 1919 -1930
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top