Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954| CHỦ ĐỀ 2 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA ĐẢNGA: Kiến thức cơ bảncần nắm và khai thác

1. Hoàn cảnh lịch sử

- Sau Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước Việt – Pháp 14-9-1946, thực dân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, nhất là ở Hà Nội (12-1946)

- Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta phải giải tán lực lượng  tự vệ chiến đấu, để giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Nếu không chúng sẽ hành động vào sáng 20-12-1946

- Trước những hành động xâm lược trắng trợn của Pháp buộc nhân dân ta phải đứng lên cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

- Trong hai ngày 18 và 19/ 12/1946, Ban thường vụ trung ương Đảng họp và phát động toàn quốc kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.

- Đêm 19/12/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Thực Dân Pháp.

2. Thái độ của Đảng và Chính Phủ ta trước hành động của TD Pháp

-trong khi cưu vãn nền hoa bình sau cm Tháng Tám chúng ta đã sử dụng biện pháp nhân nhượng,nhưng nhân nhượng không có phải là nhu nhược mà cùng thời gian đó ta luôn chủ động chuẩn bị đối phó với mọi khả năng chiến tranh .,chuẩn bị ,củng cố lực lượng mọi mặt

- Khi khả năng hòa hoãn không còn nữa,TƯ Đảng và Chính Phủ đã chủ động và kiên quyết phát động toàn dân kháng chiến

3. Nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống Thực Dân Pháp:

- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta được thể hiện trong các văn kiện:

+ Chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946).

+ Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946).

+ Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh (9-1947).

* Nội dung cơ bản :

-  kháng chiến toàn dân là tất cả già trẻ gái trai không phân biệt đảng phái tôn giáo, hễ là người việt nam là phải đứng lên chiến đấu, thực hiện mỗi người dân là 1 chiến sỹ, mỗi làng xóm là 1 pháo đài
- kháng chiến toàn diện là thực hiện đoàn kết toàn dân đánh địch về mọi mặt
+, chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân tăng cường xây dựng đảng chính quyền các đoàn thể nhân dân, đoàn kết với miêm ( camphuchia) – lào là các yêu chuộng tự do hòa bình
+, quân sự: thực hiện vũ trang dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du kích chiến, đánh chính quy, bảo toàn thực lực kháng chiến lâu dài
+, kinh tế: yêu thổ kháng chiến ( phá hoại kinh tế cuộc sống địch ) xây dựng kinh tế tự cung tự cấp, tập chung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công nghiệp quốc phòng
+, văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân phong kiến xây dựng nền văn hóa dân chủ theo 3 nguyên tắc: dân tộc – khoa học – đại chúng
+, ngoại dao: thực hiện thêm bạn kết thù, liên hiệp với dân tộc pháp, chống phản động thực dân pháp sẵn sàng đàm phán nếu pháp công nhận việt nam độc lập
- kháng chiến lâu dài:Là chống âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của pháp để có thời gian phát huy yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa của ta, chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch và đánh thắng địch
- dựa vào sức mình là chính: phải tự cung tự cấp về mọi mặt vì ta bị bao vây 4 phía chưa được nước nào giúp đỡ nên phải tự lực cánh sinh khi có điều kiện tranh thủ sự giúp đỡ các nước song cũng không được ỉ lại

4.Ý nghĩa của đường lối kháng chiến:

 -  Là sự kế thừa truyền thống dấu tranh của cha ông ta ,là sự vận dụng sáng tạo CN Mác –Lênin vào Vn      

-Đường lối kháng chiến có tác dụng dộng viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp xâm lược đến thắng lợi .

B Một sô câu hỏi ôn tập

1. Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong cả nước? Nội dung cơ bản của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Đường lối kháng chiến của Đảng được vạch ra trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc.

3.Vì sao phải tiến hành cuộc kháng chiến toàn diện ? Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến toàn diện.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954| CHỦ ĐỀ 2 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP CỦA ĐẢNG
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top