Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 – 1975|CHỦ ĐỀ 1: TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ – NE – VƠ VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG TRONG THỜI KÌ MỚI 1954 – 1975


A: Kiến thức cơ bản cần nắm và khai thác

I. Đặc điểm tình hình hai miền Nam – Bắc sau hiệp định Giơ-ne-vơ


1. Miền Bắc


-Sau khi hiệp định được kí kết, thực dân Pháp cố tình trì hoãn rút quân. Ta đã đấu tranh buộc quân Pháp phải rút khỏi Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 1954.


-Ngày 01/01/1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đến Hà Nội.

-Trong khi rút quân, thực dân Pháp đã phá họai cơ sở hạn tầng kinh tế ở miền Bắc, đồng thời chúng cùng với Mĩ – Diệm dụ dỗ, cưỡng bức gần một triệu đồng bào Công giáo vào miền Nam.

-Ngày 13/5/1955, quân Pháp hoàn toàn rút khỏi miền Bắc nước ta.

2. Miền Nam

-Chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh việc đình chiến, tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực.

-Trước khi Hiệp định được kí kết, Mĩ đã ép Pháp phải đưa tay sai của Mĩ là Ngô Đình Diệm vào chính phủ bù nhìn của Bảo Đại. Sau đó, Mĩ đã không kí vào bản cam kết thực hiện Hiệp định.

-Hai ngày sau khi Hiệp định được kí kết, ngoại trưởng Mĩ đã tuyên bố can thiệp vào miền Nam Việt Nam để “ngăn chặn sự bành trướng của Chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á”.

-Ngày 14 tháng 5 năm 1956, Chính phủ Pháp thông báo sẽ rút hết quân viễn chinh ở miền Nam về nước, trút bỏ trách nhiệm thi hành nhiều điều khoản còn lại của hiệp định, trong đó có việc tổ chức tổng tuyển cử ở hai miền Nam Bắc cho chính quyền Ngô Đình Diệm.


=> Miền Nam rơi vào tay đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai.

II. Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ


Những âm mưu của Mĩ – Diệm ở miền Nam đã đưa đất nước đứng trước nguy cơ bị chia cắt lâu dài; miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, miền Nam rơi vào tay đế quốc Mĩ. Trước tình thế đó, Đảng ta đã đề ra hai nhiệm vụ cách mạng khác nhau cho hai miền:


Miền Bắc: chuyển sang giai đoạn cách mạng Xã hội Chủ nghĩa nhằm hoàn thành cải cách ruộng đất, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế… xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả nước và hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ở miền Nam.

Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chống lại chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mĩ, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hai nhiệm vụ trên tuy khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích chung là đánh đổ đế quốc Mĩ và tay sai của chúng để đi đến thống nhất đất nước. Trong đó, miền Bắc giữ vai trò là hậu phương, đảm bảo cho sự thắng lợi của toàn cuộc cách mạng; miền Nam là tiền tuyến trực tiếp đương đầu với đế quốc Mĩ và tay sai.

    III. Lí do Mĩ chọn Việt Nam là nơi thí điểm cho các chiến lược chiến tranh?

- Mục tiêu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là vươn lên làm bá chủ thế giới

- Vị trí của Việt Nam đặc biệt quan trọng về quân sự và kinh tế:

Tại Việt Nam không chỉ là cách mang giải phóng dân tộc mà còn là cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mĩ đàn áp được cm VN thì Mĩ sẽ thực hiện được cả 3 mục tiêu của chiến lược toàn cầu : Ngăn chặn sự lan tràn của cnxh; đàn áp phong trào gpdt; lôi kéo và nô dịch được 1 số đồng minh châu Á. Nên Mĩ đã đầu tư quân sự lớn nhất, chi phí lớn nhất, thí điểm lần lượt các chiến lược chiến tranh để thực hiện các mục tiêu trên.  1. Một sô câu hỏi ôn tập:

  2. Đặc điểm tình hình nước ta sau khi kí hiệp định Giơ-ne-vơ và hoà bình lập lại ở Đông Dương 7/1954.

  3. Nhiệm vụ cách mạng ở hai miền Nam – Bắc sau Hiệp định Giơ – ne – vơ.
3.  Đặc điểm lớn nhất ,trong chiến lược cách mang 1954-1975. Nguyên nhân dẫn tới đặc điểm ấy?
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954|CHỦ ĐỀ 1: TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU HIỆP ĐỊNH GIƠ - NE - VƠ VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG TRONG THỜI KÌ MỚI 1954 – 1975
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top