Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ|PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000)| Chủ đề 4: Các tổ chức cách mạng việt nam từ 1925-1930A. Những kiến thức cần nắm và khai thác

I. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

1. Sự thành lập

- Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước, với tổ chức Tâm tâm xã, chọn một số thanh niên tích cực lập ra Cộng sản đoàn (2/1925)

- Tháng 6/1925, Ngườithành lậpHội Việt Nam Cách mạng thanh niên

2. Tổ chức và hoạt động

- Tổ chức: cơ quan cao nhất là Tổng bộ, thành phần kết nạp được lựa chọn kỹ càng…

- Hoạt động: +đề ra mục tiêu là tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai.

           + mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng rồi đưa về nước hoạt động.

           + Năm 1927,  tập hợp các bài giảng của NAQ in thành sách Đường Kách mệnh ->  Báo Thanh niên và sách Đường Kách mệnh trang bị lí luận cho cán bộ cách mạng, là tài liệu tuyên truyền cho nhân dân Việt Nam.

           + Năm 1928, Hội tổ chức phong trào“Vô sản hóa” đưa hội viên vào các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền để tiến hành tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chính trị.

3. Vai trò:  Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin đã giúp cho phong trào công nhân từ năm 1928 trở đi có những biến chuyển rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản Việt Nam năm 1929.

II.Việt Nam quốc dân Đảng

1. Sự thành lập: ngày 25-12-1927. Tổ chức này do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính sáng lập và lãnh đạo.(Hạt nhân đầu tiên của Đảng là Nam đồng thư xã – một nhà xuất bản tiến bộ do 2 anh em nhà giáo Phạm Tuấn Tài thành lập ở Hà Nội đầu 1927)

2. Tổ chức và hoạt động

* Tổ chức: chủ trương xây dựng 4 cấp…,tổ chức cơ sở Đảng trong quần chúng rất ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc kỳ; thành viên của đảng rất phức tạp trong đó chủ yếu là binh lính người Việt trong quân đội Pháp. Việc kết nạp thiếu thận trọng, tổ chức lỏng lẻo, dễ bị kẻ thù chui vào phá hoại

* Hoạt động:

-Đề ra chương trình hành động:

+ Lúc mới thành lập: nêu chung chung…

+ Năm 1929: nêu nguyên tắc tự do – bình đẳng- bác ái, chia chưong trình hành động thành 4 thời kỳ…

- Tháng 2-1929, tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh

- Tháng 2-1930: tiến hành khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại

* Nhận xét: Những mặt hạn chế của Việt Nam quốc dân Đảng…

Vai trò của Việt Nam quốc dân Đảng…B.Một số câu hỏi ôn tập

1. Trình bày về sự ra đời, tổ chức và hoạt động của Hội VN cách mạng thanh niên. Đánh giá vai trò của tổ chức này đối với phong trào công nhân và sự ra đời của ĐCSVN

2. Chứng minh rằng, sau khi thành lập, Hội VNCMTN đã có những hoạt động tích cực góp phần đưa phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm 1925-1929.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ|PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 2000)| Chủ đề 4: Các tổ chức cách mạng việt nam từ 1925-1930
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top