Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954|CHỦ ĐỀ 1:  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN 1945 – 1946


A: Kiến thức cơ bảncần nắm và khai thác

I Những thuận lợi và khó khăn của nước ta những năm đầu sau cách mạng tháng Tám.

*Thuận lợi:

- Dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập, tự chủ và bước đầu được hưởng những quyền lợi do chính quyền cách mạng đem lại, nên họ vô cùng phấn khởi và sẵn sàng đứng lên để bảo vệ quyền lợi ấy.

-Đảng và Nhà nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo giờ đây đã vững vàng và dày dặn kinh nghiệm sau 15 năm thử thách, tôi luyện.

-Hệ thống chủ nghĩa xã hội đang hình thành, phong trào cách mạng thế giới đang phát triển mạnh mẽ đã cổ vũ nhân dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ thành quả của cách mạng.

       * Khó khăn.

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào, theo chúng là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động, âm mưu cướp chính quyền mà nhân dân ta đã giành được.

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.Ngoài ra trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp

- Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng.

- Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu.

- Nạn đói vẫn chưa khắc phục, tiếp đó thiên tai, mất mùa, hàng hoá khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn .

- Di sản văn hoá lạc hậu của chế độ cũ rất nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn phổ biến.

- Ngân sách Nhà nước trống rỗng. Chính quyền chưa quản lí  được Ngân hàng Đông Dương.

 Nhận xét : Ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hiểm nghèo như “ngàn cân treo sợi tóc”.

II Những biện pháp và kết quả giải quyết khó khăn trước mắt

1.Xây dựng chính quyền cách mạng:

 -  Ngày 6/1/1946, cử tri cả nước tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, có 333 đại biểu trúng cử vào Quốc hội đầu tiên của nước ta. .

 - 3/1946, Quốc hội họp phiên đầu tiên thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu

- Tháng 11/1946, Thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà .

- Ở các địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

- Năm 1946, Quân đội Quốc Gia VN ra đời . Lực lượng dân quân tự vệ củng cố và phát triển.

Kết quả : Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân từng bước được củng cố và kiện toàn

Ý nghĩa:

Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khẳng định lòng ủng hộ son sắc của cả dân tộc đối với Đảng và Chính phủ cách mạng trước những âm mưu chia rẽ của bọn đế quốc và tay sai.

Là những điều kiện ban đầu để Đảng và Nhà nước vượt qua được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” lúc bấy giờ.

2. Giải quyết nạn đói:

- Biện pháp trước mắt: Quyên góp, điều hoà thóc gạo, nghiêm trị những kẻ đầu cơ. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước “Nhường cơm sẻ áo”…

- Biện pháp lâu dài: kêu gọi toàn dân “Tăng gia sản xuất”, “Tấc đất tấc vàng”, cấp ruộng đất bỏ hoang cho nông dân, giảm thuế đất 20%,cấm các địa phương đầu cơ tích chữ thóc gạo

- Kết quả : nhờ những biện pháp trên nạn đói được đẩy lùi một bước, sản xuất được khôi phục.

3. Giải quyết nạn dốt:

- Ngày 8/ 9/1945, Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành  lập nha “Bình dân học vụ”, kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xoá nạn mù chữ.

- Kết quả: Cuối 1946, cả nước có 76000 lớp học, xoá mù chữ cho 2,5 triệu người, nội dung và phương pháp giáo dục đổi mới theo tinh thần dân tộc dân chủ.

4 . Giải quyết khó khăn về tài chính:

Biện pháp trước mắt: kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân, xây dựng  “Qũy độc lập”., “Tuần lễ vàng”,.

Biện pháp lâu dài: Ổn định tài chính, phát hành tiền Việt Nam

 Kết quả: thu được 370kg vàng và 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập”, 40 triệu đồng vào “Quỹ  quốc phòng”

 Tháng 11/1946, Quốc hội quyết định lưu hành  đồng tiền Việt Nam .

III Những biện pháp đối phó với Pháp và Quân Trung Hoa dân quốc

1.Thái độ của các nước đế quốc ở nước ta sau cách mạng Tháng Tám-1945.

-Quân Nhậtlà lực lượng bại trận,đã đầu hàng Đòng Minh,sẽ sớm rút khỏi VN

-Quân Anh phải lo đói phó với PTGPDT ở các thuộc địa nên không có khả năng ở lại Đông Dương lâu dài

               -Quân Trung Hoa dân quôc ,có âm mưu chống phá chính quyền cach mạng.Nội bộ chúng có mâu thuẫn.Mặt khác chúng phải lo đối phó với cách mạng trong nươc ,nên ta có thể  hòa hoãn với chúng

             - Mĩlà ĐQ lớn mạnh nhất,là chỗ dựa cho các thế lực ĐQ ở VN.nhưng trọng tâm chiến lược của Mĩ là ở châu ÂU,Mĩ chưa thể trực tiếp can thiệp vào ĐD

             -Pháp ,Cả trong tư duy và hành động đều thể hiện rõ dã tâm xâm lược VN.vì thế pháp là kẻ thù chính ,phải tập trung nhọn lửa đấu tranh vào chúng

2.Chủ trương sách lược của Đảng và chính phủ cách mạng đối với quân Trung hoa dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc

- Trước hoàn cảnh phải đối phó với thực dân Pháp trở lại xâm lược ở miền Nam và sự uy hiếp của quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc, nên:

+ Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương hoà hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc, tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù,  nhân nhượng cho quân Trung hoa dân quốc một số yêu sách về kinh tế, chính trị như:

- Cung cấp một phần lương thực thực phẩm, nhận tiêu tiền “Quốc tệ”, “Quan kim” cho chúng .

      – Nhường cho bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế trong Chính phủ.

      – Kiên quyết vạch trần âm mưu và những hành động chia rẽ của bọn phản động. Xử lí theo pháp luật. Ý nghĩa: Chúng ta đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng.

3. Chủ trương, sách lược của Đảng đối với Pháp và ý nghĩa của nó.

* Hoàn cảnh lịch sử:

-Sau khi chiếm đóng Nam bộ và Nam Trung bộ, thực dân Pháp chuẩn bị mở rộng xâm lược ra miền Bắc. Nhưng do lực lượng còn yếu (3,5 vạn), chúng không thể đương đầu nổi với nhân dân miền Bắc và sự cản trở của 20 vạn quân Tưởng đây.

-Để có thể đưa quân ra miền Bắc một cách “hòa bình”, Pháp đã thương lượng và ký với Tưởng Hiệp ước Hoa – Pháp

- Ngày 28/2/1946, hiệp ước Hoa – Pháp được kí kết, theo đó Pháp được đưa quân ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.

- Hiệp ước Hoa – Pháp đặt nhân dân ta đứng trước 2 con đường phải lựa chọn : đánh hay hòa khi Pháp đổ bộ lên miền Bắc.

- Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, do Hồ Chí Minh chủ trì, đã chọn giải pháp “Hoà để tiến”.

- Ngày 6/3/1946, ta và Pháp kí Hiệp định Sơ bộ.

* Nội dung Hiệp định Sơ bộ:

+ Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng …nằm trong khối Liệp hiệp Pháp.

+ Chính phủ Việt Nam đồng ý để cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật và rút dần trong thời hạn 5 năm .

+ Hai bên ngừng mọi cuộc xung đột ở miền Nam đi đến đàm phán chính thức

*Ý nghĩa:

- Với việc kí Hiệp định Sơ bộ, ta tránh được cuộc chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng  một lúc.

- Giúp ta loại bớt một kẻ thù là 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc về nước.

- Tạo cho ta thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến lâu dài .

- Pháp phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

=>  Ta và Pháp tiếp tục đàm phán ở Phôngtennơblô, nhưng thất bại. Ngày 14/9/1946, Hồ Chí Minh kí với Pháp bản Tạm ước, tạo thêm hời gian hoà bình để chuẩn bị lực lượng.

B.Một số câu hỏi ôn tập:

1. Hoàn cảnh lịch sử của nước Việt Nam năm đầu sau cách mạng tháng Tám 1945

2. Những thành tựu về xây dựng và củng cố nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ tháng 9/1945 đến tháng 12 năm 1946.

3. Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vào tình thế khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc”. Vì sao

4. Những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng tám 1945?

5. Chủ trương và biện pháp của Đảng và Chính phủ ta nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt trong thời gian sau Cách mạng tháng Tám (9/1945 – 12/1946

6. Vì sao chính phủ ta kí với chính phủ Pháp hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946?

          7. Việc giải qyết mối quan hệ Việt – Pháp bằng con đường hòa bình được Đảng và Chính phủ ta tiến hành như thế nào trong giai đoạn từ  2-9-1945 đến trước 19-12-1946? Liên hệ với việc giải quyết vấn đề Biển Đông của Đàng và Chính phủ ta hiện nay.


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ| LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 – 1954|CHỦ ĐỀ 1: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN 1945 – 1946
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top