Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
ĐỀ CƯƠNG ÔN  THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ|LỊCH SỬ  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 – 1945| CHỦ ĐỀ 1: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ – TĨNHA. Những kiến thức cần nắm và khai thác

I.  Tình hình Việt Nam trong những năm 1929-1933

1. Kinh tế : suy thoái, khủng hoảng : đất đai bỏ hoang, sản xuất công, nông nghiệp bị đình đốn, hàng hoá khan hiếm, đắt đỏ

2. Xã hội : các tầng lớp nhân dân lao động lâm vào cảnh đói khổ 

 - Công nhân : bị sa thải

-  Nông dân : bị cướp ruộng đất, chịu sưu cao thuế nặng

-  Các tầng lớp khác : chịu tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

II.  Phong trào cách mạng 30-31 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ – Tĩnh

1.Nguyên nhân

- Do Pháp trút gánh nặng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lên các tầng lớp nhân dân Việt Nam ; Pháp tăng cường khủng bố sau khởi nghĩa Yên Bái…Mâu thuẫn dân tộc gay gắt làm bùng nổ các cuộc đấu tranh

2. Diễn biến

* Phong trào cả nước

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo đấu tranh.

- Từ tháng 2 đến tháng 4/1930, có nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra.

- Tháng 5/1930, trên cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động.

- Tháng 6 đến tháng 8, phong trào liên tục nổ ra sôi nổi.

* Ở Nghệ An – Hà Tĩnh

- Tháng 9/1930, phong trào phát triển mạnh, quyết liệt nhất với những cuộc biểu tình của nông dân kéo đến huyện lị, tỉnh lị, được công nhân Vinh – Bến Thuỷ hưởng ứng.

- Tiểu biểu là cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên, kéo đến huyện lị, phá nhà lao, đốt huyện đường…

- Hệ thống chính quyền địch bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã, chÝnh quyÒn CM d­íi h×nh thøc c¸c X« viÕt ra ®êi ®¸nh ®Êu phong trµo ®¹t ®Õn ®Ønh cao.

III. Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh

1. Sự thành lập

- Tại Nghệ An, tháng 9/1930 Xô viết thành lập các xã ở huyện Thanh Chương, Nam Đàn.

- Tại Hà Tĩnh, cuối 1930 đầu 1931, Xô viết thành lập các xã huyện Can Lộc, Hương Khê.

- Các Xô viết thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội, với chức năng của một chính quyền cách mạng.

2. Chính sách của chính quyền Xô viết

- Chính trị, thực hiện các quyền tự do, dân chủ. Thành lập các đội tự vệ, lập toà án nhân dân.

- Kinh tế, tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ,..

- Văn hoá – xã hội, xoá bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới, mở lớp dạy chữ Quốc ngữ…

3. Nhận xét:Chính sách của Xô viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, là nhà nước của dân, do dân, vì dân. , Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao phong trào cách mạng 1930 – 1931.

 IV. Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

1. Ý nghĩa

- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

- Khối liên minh công – nông được hình thành.

- Phong trào 1930-1931 được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là 1 bộ phận trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

- Đây là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

2. Bài học: về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức, lãnh đạo quần chúng.

B.Một số câu hỏi ôn tập

1. Nêu nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 -1931. Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào.

2. Tại sao nói phong trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám?

3.Trỡnh bày di?n bi?n c?a phong trào cỏch m?ng 1930 – 1931. T?i sao Xụ vi?t Ngh? – Tinh du?c coi là d?nh cao c?a phong trào?

4.Tại sao phong trào CM 1930-1931 phát triển mạnh nhất ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

5. Sự ra  đời và hoạt động của Xô viết Nghệ Tĩnh? Tại sao nói đây là chính quyền của dân, do dân, vì dân?
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ|LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 – 1945| CHỦ ĐỀ 1: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top