Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 4-CÂU GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE)PHẦN I: LÝ THUYẾT- PART C:Một số cấu trúc giả định khác-2.It’s time, It’s high time

2.It’s time, It’s high time


It’s time/it’s high time có thể được theo sau bởi:

a. Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive)
It’s time/ It’s high time + (for + Object) + to-infinitive


            E.x: It’s time to buy a new car. (Đã đến lúc phải mua xe mới rồi.)

                   It’s high time for the children to go to bed. (Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ rồi)

b. Mệnh đề ( động từ chia ở quá khứ nhưng mang nghĩa hiện tại)
              It’s time/ It’s high time + S + V ­‑ past simple


            E.x: Ten o’clock – It’s time you went home.

(10 giờ rồi – Đã đến lúc các bạn phải về nhà)

                    It’s high time the children were in bed.

                                    (Đã đến giờ bọn trẻ đi ngủ)

Lưu ý: Were có thể dùng thay cho Was.

            E.x: It’s time I was/were in bed


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 4-CÂU GIẢ ĐỊNH (SUBJUNCTIVE)PHẦN I: LÝ THUYẾT- PART C:Một số cấu trúc giả định khác-2.It’s time, It’s high time
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top