Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn| 1 số các tác phẩm trong chương trình lớp 11: “Xin lập khoa luật” (Trích  Tế cấp bát điều  – Nguyễn Trường Tộ)


- Bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ có nội dung gì?

- Nội dung đó được thể hiện như hế nào?

- Thái độ của người viết về vấn đề đó?

- Đặt trong hoàn cảnh xã hội, bản điều trần đó nhằm mục đích gì? 


Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn| 1 số các tác phẩm trong chương trình lớp 11: “Xin lập khoa luật” (Trích Tế cấp bát điều - Nguyễn Trường Tộ):
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top