Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|PHẦN VĂN XUÔI LỚP 12: Lý thuyết: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi


I. Cách lập ý


1)     Lập ý: Đảm bảo bố cục 3 phần


* Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích và vấn đề cần nghị luận.


* Thân bài: Mỗi ý kiến nhận xét về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của đoạn trích hay tác phẩm triển khai về luận điểm. Trong từng luận điểm sử dụng các luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) làm sáng tỏ


* Kết bài: Đánh giá về ý nghĩa, vị trí, vai trò của tác phẩm, tác giả trong giai đoạn văn học, đối với thời đại: vị trí, ý nghĩa của đoạn trích trong toàn tác phẩm hoặc của vấn đề cần nghị luận.


2)     Lưu ý


- Các bước tiến hành làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích,văn xuôi:


+ Đọc kĩ tác phẩm, đoạn trích , nắm chắc nội dung, cốt truyện, các nhân vật, các chi tiết tiêu biểu thể hiện tư tưởng chủ đề tác phẩm


+ Nêu nhận xét, đánh giá về tác phẩm, đoạn trích theo định hướng của đề hoặc một số khía cạnh đặc sắc nhất của tác phẩm, đoạn trích


+ Triển khai các luận cứ phù hợp


+ Lựa chọn các thao tác lập luận, ngoài các thao tác thường gặp như giải thích, phân tích, chứng minh, tổng hợp, so sánh, bác bỏ, bình luận… trong bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi rất cần kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự (thuật, kể, tóm tắt nội dung, cốt truyện, nhân vật, chi tiết…) miêu tả, thuyết minh.


+ Nắm vững đặc trưng của văn bản truyện, biết kể lại tình huống truyện, nhớ chính xác những từ ngữ quan trọng miêu tả đặc điểm, thuật lại những chi tiết nghệ thuật đắt giá, thuộc được những câu văn hay, đặc sắc…


  1. Phương pháp giải hai dạng đề phổ biến trong đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học Cao đẳng những năm gần đây

  2. Dạng đề so sánh
    1. Dạng đề so sánh


* So sánh hai chi tiết nghệ thuật…


* So sánh hai nhân vật


* So sánh cảm nhận hai câu nói, hai ý kiến


  1. Cấu trúc (lập ý)

* Mở bài: Nêu vấn đề (thường tìm điểm chung nhất)


- Nêu tác giả, xuất xứ (cả hai tác giả)


- Làm rõ từng đối tượng


* Thân bài:


     – Cảm nhận về đối tượng thứ nhất


+ Nội dung


+ Nghệ thuật                                                                                            


     – Cảm nhận về đối tượng thứ hai


+ Nội dung


+ Nghệ thuật


     – So sánh sự tương đồng và khác biệt


+ Sự tương đồng


+ Sự khác biệt


+ Lí giải sự tương đồng và khác biệt


* Kết bài: Đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật.


                      Khái quát về nét giống và khác tiêu biểu.


3)     Dạng đề chứng minh nhận định


a.Một nhận định, phê bình, ý kiến đánh giá văn học được đưa ra, có thể dạng đề mang tính tổng hợp, có thể nhận định một tác phẩm cụ thể. Học sinh phải dùng kiến thức, một hoặc nhiều tác phẩm để chứng minh.


Những năm gần đây đề thi thường cho hai nhận định trong đề hoặc tương đồng (đều đúng) hoặc đối lập (một đúng và một sai). Từ đó học sinh dùng thao tác phân tích, chứng minh, bình luận, bác bỏ để làm bài


  1. Cấu trúc (lập ý)

* Mở bài: Nêu vấn đề, dẫn ý kiến


* Thân bài:


-     Vài nét về tác giả, tác phẩm


-     Giải thích ý kiến (nếu có hai ý kiến thì giải thích lần lượt từng ý kiến một)


-     Bàn luận


+ Bàn luận về vấn đề đặt ra


+ Phân tích, chứng minh làm rõ quan điểm


-     Bình luận ý kiến


+ Khẳng định ý kiến đúng hay sai? Vì sao?


* Kết bài: Đánh giá chung Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn|PHẦN VĂN XUÔI LỚP 12: Lý thuyết: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi Cách lập ý
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top