loading...

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY ( 2000)


VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM1954


Lịch sử:Hãy cho biết hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương ?


Trả lời

Lịch sử:Hãy cho biết hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương ?
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top