Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 5 năm liền


Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định 5 năm liền


Soạn tin: HS dấu cách Mã trường gửi 8785 

(Cách soạn cụ thể mỗi trường ở bảng dưới)


Cách soạn tin lấy điểm chuẩn từng trường như sau
Tên trường
Soạn tin
THPT An Lương
11733
Soạn HS 11733  gửi 8785
THPT Hòa Bình
11734
Soạn HS 11734  gửi 8785
THPT Hùng Vương
11735
Soạn HS 11735  gửi 8785
THPT Mỹ Thọ
11736
Soạn HS 11736  gửi 8785
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
11737
Soạn HS 11737  gửi 8785
THPT Nguyễn Diêu
11738
Soạn HS 11738  gửi 8785
THPT Nguyễn Hồng Đạo
11739
Soạn HS 11739  gửi 8785
THPT Nguyễn Hữu Quang
11740
Soạn HS 11740  gửi 8785
THPT Quang Trung
11741
Soạn HS 11741  gửi 8785
THPT Quốc học:
11742
Soạn HS 11742  gửi 8785
THPT số 1 An Nhơn
11743
Soạn HS 11743  gửi 8785
THPT số 1 Phù Cát
11744
Soạn HS 11744  gửi 8785
THPT số 1 Phù Mỹ
11745
Soạn HS 11745  gửi 8785
THPT số 1 Tuy Phước
11746
Soạn HS 11746  gửi 8785
THPT số 2 An Nhơn
11747
Soạn HS 11747  gửi 8785
THPT số 2 Phù Cát
11748
Soạn HS 11748  gửi 8785
THPT số 2 Phù Mỹ
11749
Soạn HS 11749  gửi 8785
THPT số 2 Tuy Phước
11750
Soạn HS 11750  gửi 8785
THPT số 3 An Nhơn
11751
Soạn HS 11751  gửi 8785
THPT số 3 Phù Cát
11752
Soạn HS 11752  gửi 8785
THPT Số 3 Tuy Phước
11753
Soạn HS 11753  gửi 8785
THPT Tăng Bạt Hổ
11754
Soạn HS 11754  gửi 8785
THPT Tây Sơn
11755
Soạn HS 11755  gửi 8785
THPT Trần Quang Diệu
11756
Soạn HS 11756  gửi 8785
THPT Trưng Vương
11757
Soạn HS 11757  gửi 8785
THPT Võ Giữ
11758
Soạn HS 11758  gửi 8785
THPT Võ Lai
11759
Soạn HS 11759  gửi 8785
THPT  Nguyễn Du
11760
Soạn HS 11760  gửi 8785
THPT  Nguyễn Trân
11761
Soạn HS 11761  gửi 8785
THPT Hoài Ân
11762
Soạn HS 11762  gửi 8785
THPT Lý Tự Trọng
11763
Soạn HS 11763  gửi 8785


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top