Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang:  tham khảo lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang nhiều năm
Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tỉnh Tiền Giang   là một trong những dữ liệu tham khảo hữu ích cho học sinh khi chọn trường để đăng ký dự thi vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang

Để biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Tiền Giang, bạn soạn tin như sau
Soạn tin: HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin đối với từng trường như sau:

Trường
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HS 16738 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HS 16739 gửi 8785
Cái Bè
Soạn HS 16740 gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HS 16741 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HS 16742 gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HS 16743 gửi 8785
Gò Công
Soạn HS 16744 gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HS 16745 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS 16746 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HS 16747 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HS 16748 gửi 8785
Long Bình
Soạn HS 16749 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HS 16750 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS 16751 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS 16752 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS 16753 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS 16754 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS 16755 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS 16756 gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HS 16757 gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HS 16758 gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HS 16759 gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HS 16760 gửi 8785
Rạch Gầm NV2: Xoài Mút
Soạn HS 16761 gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HS 16762 gửi 8785
Tân Phước
Soạn HS 16763 gửi 8785
Tân Thới
Soạn HS 16764 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HS 16765 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HS 16766 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS 16767 gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HS 16768 gửi 8785
Trương Định
Soạn HS 16769 gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HS 16770 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HS 16771 gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HS 16772 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS 16773 gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HS 16774 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS 16775 gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS 16776 gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS 16777 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn HS 16778 gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS 16779 gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS 16780 gửi 8785
Chuyên hệ Không chuyên
Soạn HS 16781 gửi 8785

Thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang nhiều năm
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top