Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 1
STT
DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 1

TẢI VỀ
1CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 1:
VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo )  
2CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 2:
ĐỘ TAN – NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo )   
3CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 3:
PHA TRỘN DUNG DỊCH
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo )  
4CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 4:
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo )   
5CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 5:
BÀI TOÁN VỀ OXIT VÀ HỖN HỢP OXIT
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo )   Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top