loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

DANH MỤC BÀI TẬP THEO CHƯƠNG - TOÁN 11
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)

STT
DANH MỤC BÀI TẬP THEO CHƯƠNG - TOÁN 11
Tải về
1Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương I - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC -  Đại số 11.
(Gồm 21 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết
2Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương II – TỔ HỢP – XÁC SUẤT -  Đại số 11 (Phần a)
(Gồm 25 trang)
 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết
3Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương II – TỔ HỢP – XÁC SUẤT -  Đại số 11 (Phần b)
Ôn tập chương II   (Gồm 3 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)

Chi tiết
4Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương III –  DÃY SỐ- CẤP SỐ -  Đại số 11
(Gồm 6 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết
5Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương IV – GIỚI HAN -  Đại số 11
(Gồm 11 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết
6Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương V – ĐẠO HÀM  -  Đại số 11
(Gồm 8 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết
7Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC QUA CÁC ĐỀ THI (có hướng dẫn)-  Đại số 11
(Gồm 9 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết 
8Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
TỔ HỢP – XÁC SUẤT QUA CÁC ĐỀ THI (có hướng dẫn)-  Đại số 11 
(Gồm 10 trang)
(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết 
9Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương I – PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG   -  Hình học 11
(Gồm 8 trang)
 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết 
10Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương II – ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN- QUAN HỆ SONG SONG   -  Hình học 11
(Gồm 13 trang)
 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết 
11 Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
Chương III – VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN- QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN -  Hình học 11
(Gồm 15 trang)
 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết 
12Tài liệu ôn tập kiến thức và phân loại bài tập :
CÁC ĐỀ KIỂM TRA 45’ THEO CÁC CHƯƠNG HỌC (có ma trận đề và đáp án)
(Gồm 36 trang)
 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn phụ đạo từ cơ bản đến nâng cao và các em học sinh yêu thích môn Toán)
Chi tiết 

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top