Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Tiền Giang
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Tiền Giang năm học 2016 - 2017
Sở GD&ĐT Tiền Giang đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Tiền Giang, bạn soạn tin nhắn như sau
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HS  23351 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HS  23352 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HS  23353 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HS  23354 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HS  23355 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HS  23356 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HS  23357 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HS  23358 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS  23359 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HS  23360 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HS  23361 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HS  23362 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HS  23363 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS  23364 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS  23365 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS  23366 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS  23367 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS  23368 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS  23369 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HS  23370 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HS  23371 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HS  23372 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HS  23373 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS  23374 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HS  23375 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HS  23376 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HS  23377 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HS  23378 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HS  23379 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HS  23380 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HS  23381 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HS  23382 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HS  23383 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HS  23384 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HS  23385 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
Soạn HS  23386 gửi 8785
37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS  23387 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HS  23388 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS  23389 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HS  23390 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HS  23391 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HS  23392 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HS  23393 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HS  23394 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HS  23395 gửi 8785Để biết Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Tiền Giang, bạn soạn tin như sau


Trường
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HS 16738 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HS 16739 gửi 8785
Cái Bè
Soạn HS 16740 gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HS 16741 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HS 16742 gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HS 16743 gửi 8785
Gò Công
Soạn HS 16744 gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HS 16745 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS 16746 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HS 16747 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HS 16748 gửi 8785
Long Bình
Soạn HS 16749 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HS 16750 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS 16751 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS 16752 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS 16753 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS 16754 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS 16755 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS 16756 gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HS 16757 gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HS 16758 gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HS 16759 gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HS 16760 gửi 8785
Rạch Gầm NV2: Xoài Mút
Soạn HS 16761 gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HS 16762 gửi 8785
Tân Phước
Soạn HS 16763 gửi 8785
Tân Thới
Soạn HS 16764 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HS 16765 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HS 16766 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HS 16767 gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HS 16768 gửi 8785
Trương Định
Soạn HS 16769 gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HS 16770 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HS 16771 gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HS 16772 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS 16773 gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HS 16774 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS 16775 gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS 16776 gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS 16777 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn HS 16778 gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS 16779 gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS 16780 gửi 8785
Chuyên hệ Không chuyên
Soạn HS 16781 gửi 8785

 Liên quan: 
Để xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 bạn soạn tin như sau
Soạn: HS daucach 53SBD gửi 8785
Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 
Soạn tin: HS 53110001 gửi 8785
Để xem thứ tự tổng điểm của bạn so với tổng thí sinh dự thi bạn soạn tin:
Soạn: HS daucach 153SBD gửi 8785
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top