loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 – THCS – Phần 2 STT
 TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 – THCS – Phần 2
Tải về
11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 11: CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC HỮU TỈ
(Tài  liệu gồm 6 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
12
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 12: CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC HỮU TỈ(Tiếp)
 (Tài  liệu gồm 8 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
13
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 13: CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
(Tài  liệu gồm 11 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
14 TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 14:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO
(Tài  liệu gồm 6 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
15
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 15:  SỬ DỤNG CÔNG THỨC  DIỆN TÍCH ĐỂ THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỘ DÀI CỦA CÁC ĐOẠN THẲNG                                  
(Tài  liệu gồm 6 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
16
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 16: BẤT ĐẲNG THỨC
(Tài  liệu gồm 11 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
17
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 17: VẼ ĐƯỜNG SONG SONG ĐỂ TẠO THÀNH CÁC CẶP ĐOẠN THẲNG TỶ LỆ                   
(Tài  liệu gồm 4 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
    
18
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :  CHUYÊN ĐỀ 18:   BỔ ĐỀ HÌNH THANG VÀ CHÙM ĐƯỜNG THẲNG
(Tài  liệu gồm 7 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
19
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 19:   TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA MỘT BIỂU THỨC 
(Tài  liệu gồm 10 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

20
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :  CHUYÊN ĐỀ 20:   PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
(Tài  liệu gồm 14 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
21
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 21 : ĐA THỨC VÀ PHÂN THỨC
(Tài  liệu gồm 8 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)


 ------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top