Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Năm 2016, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tuyển sinh 36 chuyên ngành bậc ĐH và bảy chuyên ngành bậc CĐ. Trường xác định điểm xét tuyển theo từng chuyên ngành.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển dựa kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (tất cả các ngành/chuyên ngành).
2. Xét tuyển theo kết quả học tập, rèn luyện 3 năm THPT (với 20% chỉ tiêu các chuyên ngành khối đi biển gồm: D101, D102, C101, C102, C103).
Cụ thể chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành như sau:
Ngành học/ Mã ngành
Chỉ tiểu
Tổ hợp môn
xét tuyển
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CĐ - ĐH (36 chuyên ngành, 40 chương trình đào tạo)


Nhóm Kỹ thuật & công nghệ  (25 chuyên ngành)

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa
Khoa học Hàng hải / D840106
 + Điều khiển tàu biển D101
+ Khai thác máy tàu biển D102
180
135

Kĩ thuật điện tử, truyền thông/ D520207
+ Điện tử viễn thông/ D104
90
Kĩ thuật điều khiển & Tự động hoá / D520216
+ Điện tự động tàu thủy / D103
+ Điện tự động công nghiệp / D105
+ Tự động hóa hệ thống điện / D121
90
90
90
Kĩ thuật tàu thuỷ / D520122
+ Máy tàu thủy / D106
+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi / D107
+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi / D108
90
45
45
Kĩ thuật cơ khí / D520103
+ Máy nâng chuyển/ D109
+ Kỹ thuật cơ khí /D116
+ Cơ điện tử /D117
+ Kỹ thuật ô tô /D122
+ Kỹ thuật nhiệt lạnh/ D123
+ Tự động thủy khí/ D128
45
90
45
45
45
45
Kĩ thuật công trình biển/ D580203
+ Xây dựng công trình thủy/ D110
+ Kỹ thuật an toàn hàng hải/ D111
90
45
Kĩ thuật XD công trình giao thông / D580205
+ Kỹ thuật cầu đường / D113
90
Công nghệ thông tin / D480201
+ Công nghệ thông tin / D114
+ Kỹ thuật phần mềm/ D118
+ Truyền thông & Mạng máy tính D119
90
45
45
Kĩ thuật môi trường / D520320
+ Kỹ thuật môi trường / D115
+ Kỹ thuật hóa dầu / D126
90
45
Kĩ thuật công trình xây dựng / D580201
+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp / D112
90
+ Kiến trúc dân dụng & công nghiệp / D127

45
Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật
Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật
Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật
Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật
(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)
Nhóm Kinh tế & Luật  (07 chuyên ngành)

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa
Kinh tế vận tải D840104
+ Kinh tế vận tải biển / D401
+ Kinh tế vận tải thủy/ D410
+ Logistics/ D407
135
45
135

Kinh doanh quốc tế / D340120
+ Kinh tế ngoại thương / D402
135
Quản trị kinh doanh D340101
+ Quản trị kinh doanh D403
+ Tài chính kế toán D404
90
135
Khoa học Hàng hải / D840106
+ Luật hàng hải / D120
90
Nhóm Ngoại ngữ (02 chuyên ngành)

Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh
Toán, Địa, Anh
Văn, Sử, Anh
(Tiếng Anh hệ số 2)
Ngôn ngữ Anh D220201
+ Tiếng Anh thương mại/ D124
+ Ngôn ngữ Anh /D125

60
60

NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (02 chuyên ngành)

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa
Kinh tế vận tải /D840104
+ Kinh tế hàng hải/ A408
100

Kinh doanh quốc tế/ D340120
+ Kinh doanh quốc tế & Logistics/ A409
100
NHÓM CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 chương trình)

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa
Kinh tế vận tải/ D840104
+ Kinh tế vận tải biển/ H401
90

Kinh doanh quốc tế/ D340120
+ Kinh tế ngoại thương/ H402
90
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa/ D520216
+ Điện tự động công nghiệp / H105
45
Công nghệ thông tin/ D480201
+ Công nghệ thông tin / H114
45
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  (07 chuyên ngành, 315 chỉ tiêu)

Điều khiển tàu biển /C840107
+ Điều khiển tàu biển/ C101
45
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa
Vận hành khai thác máy tàu C840108
+ Khai thác máy tàu biển / C102
45
Công nghệ kĩ thuật điều khiển & Tự động hóa/ C510303
+ Kỹ thuật điện tàu thủy C103
+ Điện tự động công nghiệpC105

45
45
Khai thác vận tải/ C840101
+ Kinh tế vận tải biển/C401
45
Quản trị kinh doanh/ C340101
+ Quản trị kinh doanh/ C403
+ Tài chính kế toán/C404
45
45
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top