Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 5 năm liền
(Soidiemchontruong.net)- Để biết điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 5 năm liền bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đay

 Tên ngành
Khối
Giới
Soạn tin
Nghiệp vụ an ninh
A
nam
HS 17123 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
A1
nam
HS 17124 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
C
nam
HS 17125 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
D1
nam
HS 17126 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
A
nu
HS 17127 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
A1
nu
HS 17128 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
C
nu
HS 17129 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
D1
nu
HS 17130 gửi 8785
Luật (phía Bắc)
A
nam
HS 17131 gửi 8785
Luật (phía Bắc)
C
nam
HS 17132 gửi 8785
Luật (phía Bắc)
D1
nam
HS 17133 gửi 8785
Luật (phía Nam)
A
nam
HS 17134 gửi 8785
Luật (phía Nam)
C
nam
HS 17135 gửi 8785
Luật (phía Nam)
D1
nam
HS 17136 gửi 8785
Luật (phia Bắc)
A
nu
HS 17137 gửi 8785
Luật (phia Bắc)
C
nu
HS 17138 gửi 8785
Luật (phia Bắc)
D1
nu
HS 17139 gửi 8785
Luật (phía Nam)
A
nu
HS 17140 gửi 8785
Luật (phía Nam)
C
nu
HS 17141 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (phía Bắc)
D1
nam
HS 17142 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (phía Nam)
D1
nam
HS 17143 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (Nữ - Bắc)
D1
nu
HS 17144 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (Nữ - Phía Nam)
D1
nu
HS 17145 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)
D1
nam
HS 17146 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)
D1
nu
HS 17147 gửi 8785


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top