Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần I)

Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.
Lưu ý: Bạn có thể sử dụng ngay, nhưng nhớ sửa tên trường, tên lớpSTTNội dung
Tải về
1Bài tham luận quản lí học sinh: “BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ  BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG HỌC SINH”
2Bài tham luận công tác khuyến học:  Để làm tốt hơn nữa công tác khuyến học
3Bài tham luận công tác phổ cập mầm non: Chỉ đạo sâu sát để  thực hiện hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi
 4Bài tham luận quản lí:  Làm thế nào để nâng cao công giáo dục học sinh trường bán trú trung học cơ sở
 5Bài tham luận xã hội hóa giáo dục: BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC  XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top