Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Tuyển tập tham luận trong công tác quản lí nhà trường (Phần I)
Dưới đây là tham luận trong công tác quản lí nhà trường. Tham luận định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.

Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.


STTNội dung
Tải về
1Tham luận quản lí mội trường: Để giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp hơnĐịnh dạng: word, sửa được
Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.
2Tham luận về quản lí, công tác Đảng: ĐỔI MỚI LỀ LỐI LÀM VIỆC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC.Định dạng: word, sửa được
Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.
3Tham luận về khuyến học: BÁO CÁO THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀIĐịnh dạng: word, sửa được
Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.
4Tham luận công tác quản lí giáo dục: BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ “CHỮ TÂM VỚI NGHỀ DẠY HỌC”Định dạng: word, sửa được
Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.
5Tham luận quản lí giáo dục: BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCĐịnh dạng: word, sửa được
Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác quản lí trường học, tham luận chuyên đề quản lí giáo dục. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí giáo dục.

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top