Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Đã có điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại TPHCM năm học 2016 -2017

Năm học 2016-2017, các trường chuyên TPHCM tuyển sinh lớp 10 với số NV khác nhau.
Các trường chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định tuyển 2 NV: NV1 và NV2 vào mỗi lớp chuyên, các trường Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân, Củ Chi, Trung Phú, NK ĐHQG tuyển 1 NV. Riêng chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa tuyển thêm NV3 và NV4 vào lớp không chuyên.


Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 tại TPHCM, soạn tịn:

HS dấucách Mã trường gửi 8785
STT
STT
Trường
Soạn tin
1
1
Chuyên Lê Hồng Phong


2
1,1
Chuyên Tiếng Anh - LHP
23080
Soạn: HS 23080 gửi 8785
3
1,2
Chuyên Hóa - LHP
23081
Soạn: HS 23081 gửi 8785
4
1,3
Chuyên Lý - LHP
23082
Soạn: HS 23082 gửi 8785
5
1,4
Chuyên Sinh - LHP
23083
Soạn: HS 23083 gửi 8785
6
1,5
Chuyên Tin - LHP
23084
Soạn: HS 23084 gửi 8785
7
1,6
Chuyên Toán - LHP
23085
Soạn: HS 23085 gửi 8785
8
1,7
Chuyên Tiếng Trung - LHP
23086
Soạn: HS 23086 gửi 8785
9
1,8
Chuyên Văn - LHP
23087
Soạn: HS 23087 gửi 8785

1,9
Chuyên Tiếng Nht - LHP
23088
Soạn: HS 23088 gửi 8785
10
1.10
Lớp không chuyên - LHP
23089
Soạn: HS 23089 gửi 8785
11
2
Chuyên Trần Đại Nghĩa


12
2,1
Chuyên Tiếng Anh - TĐN
23090
Soạn: HS 23090 gửi 8785
13
2,2
Chuyên Hóa  - TĐN
23091
Soạn: HS 23091 gửi 8785
14
2,3
Chuyên Lý  - TĐN
23092
Soạn: HS 23092 gửi 8785
15
2,4
Chuyên Sinh  - TĐN
23093
Soạn: HS 23093 gửi 8785
16
2,5
Chuyên Toán  - TĐN
23094
Soạn: HS 23094 gửi 8785
17
2,6
Chuyên Văn  - TĐN
23095
Soạn: HS 23095 gửi 8785
18
2,7
Lớp không chuyên  - TĐN
23096
Soạn: HS 23096 gửi 8785
19
3
Nguyễn Thượng Hiền


20
3,1
Tiếng Anh - NTH
23097
Soạn: HS 23097 gửi 8785
21
3,2
Hóa - NTH
23098
Soạn: HS 23098 gửi 8785
22
3,3
Lý - NTH
23099
Soạn: HS 23099 gửi 8785
23
3,4
Sinh - NTH
23100
Soạn: HS 23100 gửi 8785
24
3,5
Toán - NTH
23101
Soạn: HS 23101 gửi 8785
25
3,6
Văn - NTH
23102
Soạn: HS 23102 gửi 8785
26
4
Gia Định


27
4,1
Tiếng Anh - GĐ
23103
Soạn: HS 23103 gửi 8785
28
4,2
Hóa - GĐ
23104
Soạn: HS 23104 gửi 8785
29
4,3
Lý - GĐ
23105
Soạn: HS 23105 gửi 8785
30
4,4
Toán - GĐ
23106
Soạn: HS 23106 gửi 8785
31
4,5
Văn - GĐ
23107
Soạn: HS 23107 gửi 8785


Tin - GĐ
23108
Soạn: HS 23108 gửi 8785
32
5
Mạc Đĩnh Chi


33
5,1
Tiếng Anh - MĐC
23109
Soạn: HS 23109 gửi 8785
34
5,2
Hóa - MĐC
23110
Soạn: HS 23110 gửi 8785
35
5,3
Lý - MĐC
23111
Soạn: HS 23111 gửi 8785
36
5,4
Sinh - MĐC
23112
Soạn: HS 23112 gửi 8785
37
5,5
Toán - MĐC
23113
Soạn: HS 23113 gửi 8785
38
5,6
Văn - MĐC
23114
Soạn: HS 23114 gửi 8785
39
6
Nguyễn Hữu Cầu


40
6,1
Tiếng Anh - NHC
23115
Soạn: HS 23115 gửi 8785
41
6,2
Hóa - NHC
23116
Soạn: HS 23116 gửi 8785
42
6,3
Lý - NHC
23117
Soạn: HS 23117 gửi 8785
43
6,4
Toán - NHC
23118
Soạn: HS 23118 gửi 8785
44
7
Nguyễn Hữu Huân

Soạn: HS  gửi 8785
45
7,1
Tiếng Anh - NHH
23119
Soạn: HS 23119 gửi 8785
46
7,2
Hóa - NHH
23120
Soạn: HS 23120 gửi 8785
47
7,3
Lý - NHH
23121
Soạn: HS 23121 gửi 8785
48
7,4
Toán - NHH
23122
Soạn: HS 23122 gửi 8785
49
7,5
Văn - NHH
23123
Soạn: HS 23123 gửi 8785
50
8
Củ Chi


51
8,1
Tiếng Anh - CC
23124
Soạn: HS 23124 gửi 8785
52
8,2
Hóa - CC
23125
Soạn: HS 23125 gửi 8785
53
8,3
Lý Củ Chi
23126
Soạn: HS 23126 gửi 8785
54
8,4
Toán - CC
23127
Soạn: HS 23127 gửi 8785
55
9
Trung Phú


56
9,1
Tiếng Anh - TP
23128
Soạn: HS 23128 gửi 8785
57
9,2
Hóa - TP
23129
Soạn: HS 23129 gửi 8785
58
9,3
Lý - TP
23130
Soạn: HS 23130 gửi 8785
59
9,4
Toán - TP
23131
Soạn: HS 23131 gửi 8785
60
10
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ s 1


61
10,1
Toán
23132
Soạn: HS 23132 gửi 8785
62
10,2
Tin
23133
Soạn: HS 23133 gửi 8785
63
10,3
23134
Soạn: HS 23134 gửi 8785
64
10,4
Hóa
23135
Soạn: HS 23135 gửi 8785
65
10,5
Sinh
23136
Soạn: HS 23136 gửi 8785
66
10,6
Tiếng Anh
23137
Soạn: HS 23137 gửi 8785
67
10,7
Văn
23138
Soạn: HS 23138 gửi 8785
68
10,8
Không chuyên
23139
Soạn: HS 23139 gửi 8785
69
11
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ s 2


70
11,1
Toán
23140
Soạn: HS 23140 gửi 8785
71
11,2
23141
Soạn: HS 23141 gửi 8785
72
11,3
Hóa
23142
Soạn: HS 23142 gửi 8785
73
11,4
Tiếng Anh
23143
Soạn: HS 23143 gửi 8785
74
11,5
Văn
23144
Soạn: HS 23144 gửi 8785

Phần I. Các trường THPT Không chuyên
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Lạc
Soạn: HS 23975 gửi 8785
2
An Nghĩa
Soạn: HS 23976 gửi 8785
3
An Nhơn Tây
Soạn: HS 23977 gửi 8785
4
Bà Điểm
Soạn: HS 23978 gửi 8785
5
Bình Chánh
Soạn: HS 23979 gửi 8785
6
Bình Hưng Hòa
Soạn: HS 23980 gửi 8785
7
Bình Khánh
Soạn: HS 23981 gửi 8785
8
Bình Phú
Soạn: HS 23982 gửi 8785
9
Bình Tân
Soạn: HS 23983 gửi 8785
10
Bùi Thị Xuân
Soạn: HS 23984 gửi 8785
11
Cần Thạnh
Soạn: HS 23985 gửi 8785
12
Củ Chi
Soạn: HS 23986 gửi 8785
13
Đa Phước
Soạn: HS 23987 gửi 8785
14
Đào Sơn Tây
Soạn: HS 23988 gửi 8785
15
Diên Hồng
Soạn: HS 23989 gửi 8785
16
Dương Văn Dương
Soạn: HS 23990 gửi 8785
17
Gia Định
Soạn: HS 23991 gửi 8785
18
Giồng Ông Tố
Soạn: HS 23992 gửi 8785
19
Gò Vấp
Soạn: HS 23993 gửi 8785
20
Hàn Thuyên
Soạn: HS 23994 gửi 8785
21
Hiệp Bình
Soạn: HS 23995 gửi 8785
22
Hoàng Hoa Thám
Soạn: HS 23996 gửi 8785
23
Hùng Vương
Soạn: HS 23997 gửi 8785
24
Lê Minh Xuân
Soạn: HS 23998 gửi 8785
25
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 23999 gửi 8785
26
Lê Thánh Tôn
Soạn: HS 24000 gửi 8785
27
Lê Thị Hồng Gấm
Soạn: HS 24001 gửi 8785
28
Long Thới
Soạn: HS 24002 gửi 8785
29
Long Trường
Soạn: HS 24003 gửi 8785
30
Lương Thế Vinh
Soạn: HS 24004 gửi 8785
31
Lương Văn Can
Soạn: HS 24005 gửi 8785
32
Lý Thường Kiệt
Soạn: HS 24006 gửi 8785
33
Mạc Đĩnh Chi
Soạn: HS 24007 gửi 8785
34
Marie Curie
Soạn: HS 24008 gửi 8785
35
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn: HS 24009 gửi 8785
36
Nam Sài Gòn
Soạn: HS 24010 gửi 8785
37
Ngô Gia Tự
Soạn: HS 24011 gửi 8785
38
Ngô Quyền
Soạn: HS 24012 gửi 8785
39
Nguyễn An Ninh
Soạn: HS 24013 gửi 8785
40
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 24014 gửi 8785
41
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS 24015 gửi 8785
42
Nguyễn Du
Soạn: HS 24016 gửi 8785
43
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 24017 gửi 8785
44
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 24018 gửi 8785
45
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 24019 gửi 8785
46
Nguyễn Hữu Cầu
Soạn: HS 24020 gửi 8785
47
Nguyễn Hữu Huân
Soạn: HS 24021 gửi 8785
48
Nguyễn Hữu Thọ
Soạn: HS 24022 gửi 8785
49
Nguyễn Hữu Tiến
Soạn: HS 24023 gửi 8785
50
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 24024 gửi 8785
51
Nguyễn Tất Thành
Soạn: HS 24025 gửi 8785
52
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HS 24026 gửi 8785
53
Nguyễn Thị Diệu
Soạn: HS 24027 gửi 8785
54
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HS 24028 gửi 8785
55
Nguyễn Thượng Hiền
Soạn: HS 24029 gửi 8785
56
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 24030 gửi 8785
57
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS 24031 gửi 8785
58
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS 24032 gửi 8785
59
Nguyễn Văn Linh
Soạn: HS 24033 gửi 8785
60
Nguyễn Văn Tăng
Soạn: HS 24034 gửi 8785
61
NK TDTT
Soạn: HS 24035 gửi 8785
62
NKTDTT Nguyễn Thị Định
Soạn: HS 24036 gửi 8785
63
Phạm Văn Sáng
Soạn: HS 24037 gửi 8785
64
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS 24038 gửi 8785
65
Phú Hòa
Soạn: HS 24039 gửi 8785
66
Phú Nhuận
Soạn: HS 24040 gửi 8785
67
Phước Kiển
Soạn: HS 24041 gửi 8785
68
Phước Long
Soạn: HS 24042 gửi 8785
69
Quang Trung
Soạn: HS 24043 gửi 8785
70
Sương Nguyệt Anh
Soạn: HS 24044 gửi 8785
71
Tạ Quang Bửu
Soạn: HS 24045 gửi 8785
72
Tam Phú
Soạn: HS 24046 gửi 8785
73
Tân Bình
Soạn: HS 24047 gửi 8785
74
Tân Phong
Soạn: HS 24048 gửi 8785
75
Tân Thông Hội
Soạn: HS 24049 gửi 8785
76
Tân Túc
Soạn: HS 24050 gửi 8785
77
Tây Thạnh
Soạn: HS 24051 gửi 8785
78
Ten Lơ Man
Soạn: HS 24052 gửi 8785
79
TH thực hành ĐHSP
Soạn: HS 24053 gửi 8785
80
TH thực hành Sài Gòn
Soạn: HS 24054 gửi 8785
81
Thanh Đa
Soạn: HS 24055 gửi 8785
82
Thạnh Lộc
Soạn: HS 24056 gửi 8785
83
Thủ Đức
Soạn: HS 24057 gửi 8785
84
Thủ Thiêm
Soạn: HS 24058 gửi 8785
85
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 24059 gửi 8785
86
Trần Hữu Trang
Soạn: HS 24060 gửi 8785
87
Trần Khai Nguyên
Soạn: HS 24061 gửi 8785
88
Trần Phú
Soạn: HS 24062 gửi 8785
89
Trần Quang Khải
Soạn: HS 24063 gửi 8785
90
Trần Văn Giàu
Soạn: HS 24064 gửi 8785
91
Trung Lập
Soạn: HS 24065 gửi 8785
92
Trung Phú
Soạn: HS 24066 gửi 8785
93
Trưng Vương
Soạn: HS 24067 gửi 8785
94
Trường Chinh
Soạn: HS 24068 gửi 8785
95
Vĩnh Lộc
Soạn: HS 24069 gửi 8785
96
Vĩnh Lộc B
Soạn: HS 24070 gửi 8785
97
Võ Thị Sáu
Soạn: HS 24071 gửi 8785
98
Võ Trường Toản
Soạn: HS 24072 gửi 8785
99
Võ Văn Kiệt
Soạn: HS 24073 gửi 8785

Phần II. Xem điểm chuẩn các trường Chuyên
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top