Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Điểm chuẩn lớp 10 của tất cả các trường chuyên tại Hà Nôi năm học 2015-2016
Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của mỗi trường chuyên tại Hà Nội, bạn soạn tin theo quy ước sau
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội-Amstecdam

1
Hà Nội-Amstecdam

1.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20140 gửi 8785
1.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20141 gửi 8785
1.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20142 gửi 8785
1.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20143 gửi 8785
1.5
Chuyên Tiếng Nga
Soạn: HS 20144 gửi 8785
1.6
Chuyên Tiếng Trung
Soạn: HS 20145 gửi 8785
1.7
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 20146 gửi 8785
1.8
Chuyên Toán
Soạn: HS 20147 gửi 8785
1.9
Chuyên Tin
Soạn: HS 20148 gửi 8785
1.10
Chuyên Lí
Soạn: HS 20149 gửi 8785
1.11
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20150 gửi 8785
1.12
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20151 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10  Chuyên Nguyễn Huệ

2
Chuyên Nguyễn Huệ

2.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20152 gửi 8785
2.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20153 gửi 8785
2.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20154 gửi 8785
2.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20155 gửi 8785
2.5
Chuyên Tiếng Nga
Soạn: HS 20156 gửi 8785
2.6
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 20157 gửi 8785
2.7
Chuyên Toán
Soạn: HS 20158 gửi 8785
2.8
Chuyên Tin
Soạn: HS 20159 gửi 8785
2.9
Chuyên Lí
Soạn: HS 20160 gửi 8785
2.10
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20161 gửi 8785
2.11
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20162 gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Chu Văn An


3
Chuyên Chu Văn An

3.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20163 gửi 8785
3.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20164 gửi 8785
3.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20165 gửi 8785
3.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20166 gửi 8785
3.5
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 20167 gửi 8785
3.6
Chuyên Toán
Soạn: HS 20168 gửi 8785
3.7
Chuyên Tin
Soạn: HS 20169 gửi 8785
3.8
Chuyên Lí
Soạn: HS 20170 gửi 8785
3.9
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20171 gửi 8785
3.10
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20172 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Sơn Tây

4
Chuyên Sơn Tây

4.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20173 gửi 8785
4.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20174 gửi 8785
4.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20175 gửi 8785
4.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20176 gửi 8785
4.5
Chuyên Toán
Soạn: HS 20177 gửi 8785
4.6
Chuyên Tin
Soạn: HS 20178 gửi 8785
4.7
Chuyên Lí
Soạn: HS 20179 gửi 8785
4.8
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20180 gửi 8785
4.9
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20181 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ĐHSP HN
5
Chuyên ĐHSP HN

5.1
Chuyên Toán
Soạn: HS 20182 gửi 8785
5.2
Chuyên Tin
Soạn: HS 20183 gửi 8785
5.3
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20184 gửi 8785
5.4
Chuyên Lý
Soạn: HS 20185 gửi 8785
5.5
Chuyên Hoá
Soạn: HS 20186 gửi 8785
5.6
Chuyên Văn
Soạn: HS 20187 gửi 8785
5.7
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20188 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên KHTN ĐHQGHN

6
Chuyên KHTN ĐHQGHN

6.1
Chuyên Toán
Soạn: HS 20189 gửi 8785
6.2
Chuyên Tin
Soạn: HS 20190 gửi 8785
6.3
Chuyên Lí
Soạn: HS 20191 gửi 8785
6.4
Chuyên Hoá
Soạn: HS 20192 gửi 8785
6.5
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20193 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

7
Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

7.1
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20195 gửi 8785
7.2
Chuyên Tiếng Nga
Soạn: HS 20196 gửi 8785
7.3
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh và thi Pháp)
Soạn: HS 20197 gửi 8785
7.4
Chuyên Tiếng Trung Quốc
Soạn: HS 20198 gửi 8785
7.5
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh và thi Đức)
Soạn: HS 20199 gửi 8785
7.6
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh và thi Nhật)
Soạn: HS 20200 gửi 8785


Hà Nội, Xem điểm chuẩn, xem điểm chuẩn vào 10, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, 

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top